Anonim / 4 lata, 11 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
# AdwCleaner v2.300 - Log utworzony 29/04/2013 o 09:25:50
# Aktualizacja 28/04/2013 przez Xplode
# System operacyjny : Microsoft Windows XP Dodatek Service Pack 2 (32 bits)
# Użytkownik : Administrator - COUNT-2F46796E1
# Tryb uruchomienia : Normalny
# Ścieżka : C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Downloads\adwcleaner.exe
# Opcja [Szukaj]


***** [Usługi] *****

Znaleziono : BrowserProtect
Znaleziono : DefaultTabSearch
Znaleziono : SrvUpdater

***** [Pliki / Foldery] *****

Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\BabSolution
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Babylon
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\DefaultTab
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Delta
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\PriceGong
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\BrowserProtect
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Conduit
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\lollipop
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\uTorrentControl_v2
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Babylon
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BrowserProtect
Folder Znaleziono : C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\uTorrentControl_v2
Folder Znaleziono : C:\Program Files\Conduit
Folder Znaleziono : C:\Program Files\DefaultTab
Folder Znaleziono : C:\Program Files\Delta
Folder Znaleziono : C:\Program Files\uTorrentControl_v2
Plik Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\BabMaint.exe
Plik Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data
Plik Znaleziono : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences
Plik Znaleziono : C:\WINDOWS\Tasks\EPUpdater.job

***** [Rejestr] *****

Dane Znaleziono : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = c:\docume~1\alluse~1\daneap~1\browse~1\261249~1.132\{c16c1~1\browse~1.dll
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\BabylonToolbar
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Conduit
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\d28c88b43ae842
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\DataMngr
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Default Tab
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Delta
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\InstallCore
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\lollipop
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\BrowserProtect
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7473B6BD-4691-4744-A82B-7854EB3D70B6}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\lollipop
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\PriceGong
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\SmartBar
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Softonic
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\uTorrentControl_v2
Klucz Znaleziono : HKCU\Toolbar
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\Babylon
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{261DD098-8A3E-43D4-87AA-63324FA897D8}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4FCB4630-2A1C-4AA1-B422-345E8DC8A6DE}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{537F4F0B-3542-4C7D-A3E5-CF121482696C}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{745AD919-3AC5-4045-9507-6F42C961EEF3}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7473B6BD-4691-4744-A82B-7854EB3D70B6}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86838207-681D-469D-9511-D0DCC6F19F9B}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E97A663B-81A6-49C5-A6D3-BCB05BA1DE26}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore.1
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd.1
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr.1
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc.1
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3220468
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4599D05A-D545-4069-BB42-5895B4EAE05B}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\Conduit
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\d28c88b43ae842
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\DataMngr
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\Default Tab
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\DefaultTab
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\Delta
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{348C2DF3-1191-4C3E-92A6-B3A89A9D9C85}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3721189E-91E6-49FC-AF6C-23D844C915DB}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F2D29F8D-A6A4-4C28-AC3D-9C8D07DDC70F}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\DefaultTab
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\uTorrentControl_v2 Toolbar
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7473B6BD-4691-4744-A82B-7854EB3D70B6}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{537F4F0B-3542-4C7D-A3E5-CF121482696C}
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF2AEFF45EEA0A48A4B33C1973B6094
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\305B09CE8C53A214DB58887F62F25536
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DefaultTab
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta Chrome Toolbar
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SoftwareUpdater
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\uTorrentControl_v2 Toolbar
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\SoftwareUpdater
Klucz Znaleziono : HKLM\Software\uTorrentControl_v2
Klucz Znaleziono : HKU\S-1-5-21-854245398-152049171-839522115-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz Znaleziono : HKU\S-1-5-21-854245398-152049171-839522115-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Wartość Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page]
Wartość Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]
Wartość Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{7473B6BD-4691-4744-A82B-7854EB3D70B6}]
Wartość Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{7473B6BD-4691-4744-A82B-7854EB3D70B6}]
Wartość Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [lollipop]
Wartość Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{7473B6BD-4691-4744-A82B-7854EB3D70B6}]
Wartość Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}]

***** [Przeglądarki Internetowe] *****

-\\ Internet Explorer v6.0.2900.2180

[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www2.delta-search.com/?affID=119887&babsrc=HP_ss&mntrId=F4BA001A4D7FED7D
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - bProtector Start Page] = hxxp://www2.delta-search.com/?affID=119887&babsrc=HP_ss&mntrId=F4BA001A4D7FED7D

-\\ Google Chrome v26.0.1410.64

Plik : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Znaleziono [l.2420] : homepage = "hxxp://www2.delta-search.com/?affID=119887&babsrc=HP_ss&mntrId=F4BA001A4D7FED7D",

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [10782 octets] - [29/04/2013 09:25:50]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [10843 octets] ##########