Anonim / 3 lata, 11 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
# AdwCleaner v3.211 - Log utworzony 27/05/2014 o 14:38:19
# Aktualizacja 26/05/2014 przez Xplode
# System operacyjny : Microsoft Windows XP Dodatek Service Pack 3 (32 bits)
# Użytkownik : Pokój Wychowawców - WYCHOWAWCY
# Ścieżka : C:\Documents and Settings\Pokój Wychowawców\Pulpit\AdwCleaner.exe
# Opcja : Usuń

***** [ Usługi ] *****

Usługa Usunięto : MgAssistService

***** [ Pliki / Foldery ] *****

Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Assistant
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Babylon
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\QuickSet
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Trymedia
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\WinWeb protection
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\WPM
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Alawar Stargaze
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ExstraCCoupon
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MinimUUmPricee
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NeeToCoupionu
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\surrfe aanD kkeep
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\websavve
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\EZDownloader
Folder Usunięto : C:\Program Files\AnyProtectEx
Folder Usunięto : C:\Program Files\Conduit
Folder Usunięto : C:\Program Files\GreenTree Applications
Folder Usunięto : C:\Program Files\Mobogenie
Folder Usunięto : C:\Program Files\Sk-Enabler
Folder Usunięto : C:\Program Files\surrfe aanD kkeep
Folder Usunięto : C:\Program Files\websavve
Folder Usunięto : C:\Program Files\Softonic-Eng7
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\torch
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\Gość\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\torch
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\Pomocnik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\torch
Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\SUPPORT_388945a0\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\torch
[!] Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mdclbjekgiiodhmkledffooibfobiknn
[!] Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\Gość\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mdclbjekgiiodhmkledffooibfobiknn
[!] Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\Pomocnik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mdclbjekgiiodhmkledffooibfobiknn
[!] Folder Usunięto : C:\Documents and Settings\SUPPORT_388945a0\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mdclbjekgiiodhmkledffooibfobiknn
Plik Usunięto : C:\WINDOWS\system32\conduitEngine.tmp
Plik Usunięto : C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP1.job
Plik Usunięto : C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP2.job
Plik Usunięto : C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP3.job

***** [ Skróty ] *****


***** [ Rejestr ] *****

Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\fjbbjfdilbioabojmcplalojlmdngbjl
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj
Wartość Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [genesis]
Wartość Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [UpdateChecker]
Klucz Usunięto : HKCU\Toolbar
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\surf
Wartość Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs [bProtectTabs]
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Mobogenie.exe
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MobogenieAdd
Wartość Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [mobilegeni daemon]
Klucz Usunięto : HKCU\Software\52558bdcb434be45
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\52558bdcb434be45
Klucz Usunięto : HKCU\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2086743
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2405280
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E1164984-B567-47BD-A7FF-240C2594404A}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6DDA37BA-0553-499A-AE0D-BEBA67204548}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5F598C0D-D1D0-4EF1-BA58-2D0816B1B8F8}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0D0BDAF5-6BDB-4912-96FA-EE2A167280BC}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F4125C4-DCCF-4049-B51E-76F86B19931B}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2944952D-08A3-4DC7-AEA8-644EB16817C7}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C66F0B7A-BD67-4982-AF71-C6CA6E7F016F}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAF749DC-CD87-4B04-B22A-D4AC3FBCB2BC}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{25CEE8EC-5730-41BC-8B58-22DDC8AB8C20}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EBF2BA02-9094-4C5A-858B-BB198F3D8DE2}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0D0BDAF5-6BDB-4912-96FA-EE2A167280BC}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2944952D-08A3-4DC7-AEA8-644EB16817C7}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{0D0BDAF5-6BDB-4912-96FA-EE2A167280BC}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{2944952D-08A3-4DC7-AEA8-644EB16817C7}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21E6DD27-C689-4DA9-B8DE-CDCA5EC2E404}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0C659041-DB5C-40B9-9CD9-A872CC76A03C}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{34A68A52-751B-41F2-8FD0-48A99E2FF27C}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{17F60E2A-5146-477C-BCD7-859026C660D8}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{483830EE-A4CD-4B71-B0A3-3D82E62A6909}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE7E0A3-AE64-4DC8-84D1-F5D7BAF2DB0C}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE7E0A3-AE64-4DC8-84D1-F5D7BAF2DB0C}
Wartość Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3}]
Wartość Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3}]
Wartość Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3}]
Klucz Usunięto : HKCU\Software\AnyProtect
Klucz Usunięto : HKCU\Software\APN PIP
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Conduit
Klucz Usunięto : HKCU\Software\filescout
Klucz Usunięto : HKCU\Software\genesis
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Optimizer Pro
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Popajar
Klucz Usunięto : HKCU\Software\RegisteredApplicationsEx
Klucz Usunięto : HKCU\Software\SmileysWeLove
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Softonic
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Tbccint_HKLM
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Tutorials
Klucz Usunięto : HKCU\Software\TutoTag
Klucz Usunięto : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar
Klucz Usunięto : HKCU\Software\PHPNukeEN
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Softonic-Eng7
Klucz Usunięto : HKCU\Software\AppDataLow\Software
Klucz Usunięto : HKLM\Software\aartemisSoftware
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Babylon
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Conduit
Klucz Usunięto : HKLM\Software\IePlugin
Klucz Usunięto : HKLM\Software\PIP
Klucz Usunięto : HKLM\Software\SupTab
Klucz Usunięto : HKLM\Software\supWPM
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Trymedia Systems
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Tutorials
Klucz Usunięto : HKLM\Software\V9Software
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Wpm
Klucz Usunięto : HKLM\Software\PHPNukeEN
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Softonic-Eng7
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\genesis
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AnyProtect
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Mobogenie
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Optimizer Pro_is1
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VOPackage
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Softonic-Eng7 Toolbar
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{0F44DC3A-6E62-4961-A14B-95323C512F9B}_is1
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{1AE46C09-2AB8-4EE5-88FB-08CD0FF7F2DF}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{4820778D-AB0D-6D18-C316-52A6A0E1D507}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{A35CA8FF-CB7D-8361-1CB9-83219CD11C78}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\SupTab
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\PHPNukeEN Toolbar
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Softonic-Eng7 Toolbar

***** [ Przeglądarki internetowe ] *****

-\\ Internet Explorer v7.0.6000.21376


-\\ Mozilla Firefox v29.0.1 (pl)

-\\ Google Chrome v

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [11737 octets] - [27/05/2014 14:35:56]
AdwCleaner[S0].txt - [11322 octets] - [27/05/2014 14:38:19]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [11383 octets] ##########