Anonim / 3 lata temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
# AdwCleaner v4.109 - Log utworzony 02/02/2015 o 00:20:30
# Aktualizacja 24/01/2015 przez Xplode
# Database : 2015-01-26.1 [Live]
# System operacyjny : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Użytkownik : matiqq - MATIQQ-KOMPUTER
# Ścieżka : C:\Users\matiqq\Downloads\adwcleaner_4.109.exe
# Opcja : Szukaj

***** [ Usługi ] *****

Usługa Znaleziono : WindowsMangerProtect
Usługa Znaleziono : IHProtect Service

***** [ Pliki / Foldery ] *****

Folder Znaleziono : C:\Program Files (x86)\XTab
Folder Znaleziono : C:\ProgramData\IHProtectUpDate
Folder Znaleziono : C:\ProgramData\WindowsMangerProtect

***** [ Zadania ] *****


***** [ Skróty ] *****


***** [ Rejestr ] *****

Dane Znaleziono : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Google Chrome\shell\open\command [(Default)] - "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" hxxp://www.mystartsearch.com/?type=sc&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Dane Znaleziono : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command [(Default)] - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.mystartsearch.com/?type=sc&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2974C985-8151-4DE5-B23C-B875F0A8522F}
Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
Klucz Znaleziono : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Klucz Znaleziono : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}
Klucz Znaleziono : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2974C985-8151-4DE5-B23C-B875F0A8522F}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{917CAAE9-DD47-4025-936E-1414F07DF5B8}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{968EDCE0-C10A-47BB-B3B6-FDF09F2A417D}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\IHProtect
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\mystartsearchSoftware
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\SupDp
Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\SupTab
Klucz Znaleziono : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WindowsMangerProtect
Klucz Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{917CAAE9-DD47-4025-936E-1414F07DF5B8}
Klucz Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

***** [ Przeglądarki internetowe ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16521

Ustawienie Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Ustawienie Znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Ustawienie Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL] - hxxp://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545&q={searchTerms}
Ustawienie Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Ustawienie Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Ustawienie Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545&q={searchTerms}
Ustawienie Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL] - hxxp://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545&q={searchTerms}
Ustawienie Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Ustawienie Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545
Ustawienie Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1422815820&from=smt&uid=SanDiskXSDSSDHP128G_142208400545&q={searchTerms}

-\\ Google Chrome v40.0.2214.94


*************************

AdwCleaner[R0].txt - [5388 octets] - [02/02/2015 00:20:30]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [5448 octets] ##########