Anonim / 2 lata, 3 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x86) Wersja:22-10-2015
Uruchomiony przez Kamil (2015-10-23 19:41:49)
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\Kamil\Moje dokumenty\Downloads
Microsoft Windows XP Home Edition Dodatek Service Pack 2 (X86) (2015-10-23 15:24:51)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-500 - Administrator - Enabled)
Gość (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-501 - Limited - Disabled)
Joanna (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1007 - Administrator - Enabled)
Kamil (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1004 - Administrator - Enabled) => %SystemDrive%\Documents and Settings\Kamil
Krzysztof (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1006 - Administrator - Enabled)
Pomocnik (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1000 - Limited - Disabled)
SUPPORT_388945a0 (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1002 - Limited - Disabled)
Wiktoria (S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1005 - Administrator - Enabled)

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)


==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

Adobe Flash Player 19 ActiveX (HKLM\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 19.0.0.226 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Reader 6.0.1 (HKLM\...\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A00000000001}) (Version: 006.000.001 - Adobe Systems Incorporated)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB911164) (Version: 1 - Microsoft Corporation) Hidden
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.10 - Piriform)
D-Link DWM-157 v1.0.7CPG (HKLM\...\Broad Mobi HSPA Modem Normal Version_is1) (Version: - )
DMIView B7.0108.01 (HKLM\...\{3EE1008C-11A1-4F4F-8DB7-27573924DE78}) (Version: 1.3 - Gigabyte)
Face_Wizard B07.0509.01 (HKLM\...\{E76FCE6B-9999-4250-8C75-B2DA4AD41268}) (Version: 1.00.0000 - Gigabyte)
Google Chrome (HKLM\...\Google Chrome) (Version: 46.0.2490.80 - Google Inc.)
High Definition Audio Driver Package - KB888111 (HKLM\...\KB888111WXPSP2) (Version: 20040219.000000 - Microsoft Corporation)
i-Cool (HKLM\...\{28184E01-D57A-4933-A09B-F65403F16D82}) (Version: 1.00.000 - GIGABYTE)
mystartsearch (HKLM\...\mystartsearch) (Version: 1.0.0.2 - ) <==== UWAGA
NVIDIA Drivers (HKLM\...\NVIDIA Drivers) (Version: - )
NVIDIA ForceWare Network Access Manager (HKLM\...\InstallShield_{1F6423DE-7959-4178-80E0-023C7EAA5347}) (Version: 2.03.6548 - NVIDIA Corporation)
Pakiet sterowników systemu Windows - Advanced Micro Devices (AmdK8) Processor (05/27/2006 1.3.2.0) (HKLM\...\6A1545AE87FC8D98ACA7539CE7AA69DF2A5C7E1C) (Version: 05/27/2006 1.3.2.0 - Advanced Micro Devices)
PriceFountain (HKU\S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1004\...\PriceFountain) (Version: - ) <==== UWAGA
WebFldrs XP (Version: 9.50.7523 - Microsoft Corporation) Hidden

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Punkty Przywracania systemu =========================

23-10-2015 17:28:04 Punkt kontrolny systemu
23-10-2015 17:35:53 Installed Windows XP KB888111WXPSP2.
23-10-2015 17:37:44 Zainstalowane Realtek High Definition Audio Driver
23-10-2015 17:55:39 Installed Adobe Reader 6.0.1
23-10-2015 17:56:50 Installed NVIDIA ForceWare Network Access Manager
23-10-2015 17:58:42 Installed DMIView B7.0108.01
23-10-2015 17:59:01 Installed Face_Wizard B07.0509.01
23-10-2015 18:54:48 Installed Windows XP Wdf01005.

==================== Hosts - zawartość: ===============================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2006-03-02 14:00 - 2006-03-02 14:00 - 00000742 ____A C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hosts

127.0.0.1    localhost

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\PriceFountainV2.job => C:\WINDOWS\system32\rundll32.exeprfo.dll

==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============

2006-04-13 15:14 - 2006-04-13 15:14 - 00024691 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\modules\mod_auth.so
2006-04-13 15:14 - 2006-04-13 15:14 - 00159744 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\SSLEAY32.dll
2006-04-13 15:14 - 2006-04-13 15:14 - 00876544 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\LIBEAY32.dll
2015-10-12 04:01 - 2015-10-12 04:01 - 00270568 _____ () C:\Program Files\RayDld\ihpmServer.exe
2015-10-24 02:45 - 2015-10-24 02:45 - 00264192 _____ () C:\Documents and Settings\Kamil\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\PriceFountain\prfo.dll
2015-10-24 02:45 - 2015-10-24 02:45 - 00264192 _____ () C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\KAMIL\USTAWIENIA LOKALNE\DANE APLIKACJI\PRICEFOUNTAIN\PRFO.DLL
2006-03-02 14:00 - 2006-03-02 14:00 - 00014336 _____ () C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll
2015-10-23 19:04 - 2015-10-20 16:08 - 16493384 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\46.0.2490.80\PepperFlash\pepflashplayer.dll
2015-10-23 17:21 - 2006-03-02 14:00 - 00379904 _____ () C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\msinfo.dll

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========

==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{1a3e09be-1e45-494b-9174-d7385b45bbf5} => ""=""

==================== EXE - Powiązania (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)


==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)


==================== Inne obszary ============================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-2052111302-842925246-725345543-1004\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp
DNS Servers: 8.8.4.4 - 8.8.8.8
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)


==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe] => Enabled:Apache HTTP Server
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe] => Enabled:Google Chrome
StandardProfile\GloballyOpenPorts: [1900:UDP] => :LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22007
StandardProfile\GloballyOpenPorts: [2869:TCP] => :LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22008
StandardProfile\GloballyOpenPorts: [139:TCP] => :LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22004
StandardProfile\GloballyOpenPorts: [445:TCP] => :LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22005
StandardProfile\GloballyOpenPorts: [137:UDP] => :LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22001
StandardProfile\GloballyOpenPorts: [138:UDP] => :LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22002

==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============

Name: Kontroler wideo (zgodny z VGA)
Description: Kontroler wideo (zgodny z VGA)
Class Guid: {4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Manufacturer: 
Service: 
Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (10/23/2015 07:02:30 PM) (Source: crypt32) (EventID: 8) (User: )
Description: Nie można automatycznie pobrać aktualizacji numeru sekwencji głównej listy innych firm z: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootseq.txt>, wystąpił błąd: Operacja została zwrócona, ponieważ przekroczono limit czasu.


Dziennik System:
=============

==================== Statystyki pamięci =========================== 

Procesor: AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor
Procent pamięci w użyciu: 41%
Całkowita pamięć fizyczna: 2047.48 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 1198.79 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 3940.55 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 3138.37 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:48.83 GB) (Free:44.94 GB) NTFS ==>[dysk z komponentami startowymi (Windows XP)]
Drive d: () (Fixed) (Total:97.65 GB) (Free:97.59 GB) NTFS
Drive g: (GIGABYTE) (CDROM) (Total:0.58 GB) (Free:0 GB) CDFS

==================== MBR & Tablica partycji ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 298.1 GB) (Disk ID: 00000001)
Partition 1: (Active) - (Size=48.8 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=249.3 GB) - (Type=OF Extended)

==================== Koniec Addition.txt ============================