Anonim / 2 lata, 3 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:20-11-2015
Uruchomiony przez ricardo (administrator) RICARDO-HP (21-11-2015 11:16:44)
Uruchomiony z C:\Users\ricardo\Downloads
Załadowane profile: ricardo (Dostępne profile: ricardo)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
(EasyBits Software AS) C:\Windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Hewlett-Packard Development Company, L.P.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe
(Realsil Microelectronics Inc.) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSA_Service.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
() C:\Users\ricardo\Downloads\2tlqq1l7.exe
() C:\Users\ricardo\AppData\Local\Temp\F8FD2DC1-A3F188B2-DC55F26F-ED587CB5\GSA2I60J7.exe
() C:\Users\ricardo\AppData\Local\Temp\F8FD2DC1-A3F188B2-DC55F26F-ED587CB5\P9MTNn0ksVck9n.exe
() C:\Users\ricardo\AppData\Local\Temp\F8FD2DC1-A3F188B2-DC55F26F-ED587CB5\4u65ZIQcCdObK0.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe [5595848 2015-07-08] (ESET)
HKLM-x32\...\Run: [Magic Desktop for HP notification] => C:\ProgramData\Easybits Magic Desktop for HP\mdhpSUN.exe [1444880 2015-11-15] (Easybits)
HKLM\...\Policies\Explorer: [EnableShellExecuteHooks] 1
HKU\S-1-5-19\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
HKU\S-1-5-20\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8551848 2015-10-19] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 37.8.214.2 31.11.202.254
Tcpip\..\Interfaces\{7BDB0C39-D5E2-49AA-9451-CA4A31AAE726}: [DhcpNameServer] 37.8.214.2 31.11.202.254
Tcpip\..\Interfaces\{C6459056-47EB-47C3-87DE-BDCCBB921D4D}: [DhcpNameServer] 10.10.1.254 213.134.128.20 213.134.128.19 84.38.160.77

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.symantec.com/redirects/security_response/fix_homepage/index.jsp?lg=pl&pid=N360&pvid=20.4.0.40
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=5.5&ar=msnhome
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.symantec.com/redirects/security_response/fix_homepage/index.jsp?lg=pl&pid=N360&pvid=20.4.0.40
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=5.5&ar=msnhome
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.symantec.com/redirects/security_response/fix_homepage/index.jsp?lg=pl&pid=N360&pvid=20.4.0.40
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=5.5&ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.gazeta.pl/0,0.html?p=170
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre8\bin\ssv.dll [2014-10-12] (Oracle Corporation)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre8\bin\jp2ssv.dll [2014-10-12] (Oracle Corporation)
BHO: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2013-08-28] (Hewlett-Packard)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin\ssv.dll [2014-04-16] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Pomocnik logowania za pomocą konta Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin\jp2ssv.dll [2014-04-16] (Oracle Corporation)
BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2013-08-28] (Hewlett-Packard)
DPF: HKLM-x32 {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} 
DPF: HKLM-x32 {CAFEEFAC-0017-0000-0025-ABCDEFFEDCBA} 
DPF: HKLM-x32 {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} 
Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2014-05-02] (Skype Technologies)
Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter-x32: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter-x32: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9em10axl.default-1435409294373
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_19_0_0_245.dll [2015-11-10] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.0.2 -> C:\Program Files\Java\jre8\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2014-10-12] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.0.2 -> C:\Program Files\Java\jre8\bin\plugin2\npjp2.dll [2014-10-12] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_245.dll [2015-11-10] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1207148.dll [2013-12-05] (Adobe Systems, Inc.)
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.5.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2014-04-16] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.5.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin\plugin2\npjp2.dll [2014-04-16] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\2\NP_wtapp.dll [2012-04-21] ()
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-12-03] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\npGoogleUpdate3.dll [2014-12-20] (Google Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\npGoogleUpdate3.dll [2014-12-20] (Google Inc.)
FF Extension: ADB Helper - C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a5k3wt8b.dev-edition-default\Extensions\adbhelper@mozilla.org [2015-11-01]
FF Extension: Valence - C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a5k3wt8b.dev-edition-default\Extensions\fxdevtools-adapters@mozilla.org [2015-11-01]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a5k3wt8b.dev-edition-default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-10-01]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9em10axl.default-1435409294373\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-10-04]
FF HKLM\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird => nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird => nie znaleziono

Chrome: 
=======
CHR StartupUrls: Profile 1 -> "hxxp://www.gazeta.pl/"
CHR Profile: C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-06-28]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-06-28]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-06-28]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-06-28]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-06-28]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-06-28]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-06-28]
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-06-28]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-06-28]
CHR Profile: C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-10-15]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\ricardo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-10-15]

Opera: 
=======
OPR StartupUrls: ],"urls_signature":""},"speeddial":{"bookmarks_folder_guid":"6C9BE518-1F6C-4DE6-9610-7CCE26B5B34C","disable_animations":true,"imported_to_bookmarks":true},"spellcheck":{"dictionaries":["pl"
OPR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\oidhhegpmlfpoeialbgcdocjalghfpkp [2015-10-16]
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Users\ricardo\Launcher.exe
StartMenuInternet: (HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002) OperaStable - "C:\Users\ricardo\Pictures\Desktop\Launcher.exe"

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [365568 2011-07-05] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe [1353720 2015-07-08] (ESET)
R2 ezSharedSvc; C:\Windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe [514232 2010-04-23] (EasyBits Software AS) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2413056 2013-05-27] (Realsil Microelectronics Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
S2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\HPZipm12.dll [88064 2007-05-15] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [255240 2015-07-14] (ESET)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
U5 edevmon; C:\Windows\System32\Drivers\edevmon.sys [251632 2015-07-14] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [178520 2015-07-14] (ESET)
R2 epfwwfpr; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [168208 2015-07-14] (ESET)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-10-05] (Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-21 11:16 - 2015-11-21 11:21 - 00016885 _____ C:\Users\ricardo\Downloads\FRST.txt
2015-11-21 11:14 - 2015-11-21 11:15 - 02345984 _____ (Farbar) C:\Users\ricardo\Downloads\FRST64.exe
2015-11-21 10:56 - 2015-11-21 10:56 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Doctor Web
2015-11-21 10:51 - 2015-11-21 10:53 - 177295656 _____ C:\Users\ricardo\Downloads\2tlqq1l7.exe
2015-11-19 15:18 - 2015-11-19 15:18 - 00000354 _____ C:\Windows\PFRO.log
2015-11-18 11:10 - 2015-11-19 15:18 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Aurora
2015-11-18 10:34 - 2015-11-18 10:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2015-11-18 10:34 - 2015-11-18 10:34 - 00000000 ____D C:\Program Files\ESET
2015-11-18 10:31 - 2015-11-21 09:32 - 00000448 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-11-18 10:31 - 2015-11-18 10:31 - 00000000 _____ C:\Windows\setuperr.log
2015-11-18 10:23 - 2015-11-18 10:24 - 86606336 _____ C:\Users\ricardo\Downloads\eav_nt64_plk.msi
2015-11-18 09:09 - 2015-11-18 09:00 - 00700104 _____ (ESET) C:\Windows\ESETUninstaller.0.exe
2015-11-18 09:00 - 2015-11-18 09:00 - 00700104 _____ (ESET) C:\Windows\ESETUninstaller.exe
2015-11-18 08:57 - 2015-11-18 08:57 - 00013199 _____ C:\Users\ricardo\Documents\nod 32.odt
2015-11-17 15:25 - 2015-11-17 15:25 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\33.0.1990.115
2015-11-17 15:25 - 2015-11-16 11:19 - 00948856 _____ (Opera Software) C:\Users\ricardo\launcher.exe
2015-11-17 14:26 - 2015-11-21 09:35 - 00255878 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-11-17 14:17 - 2015-11-17 14:19 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-11-17 14:15 - 2015-11-17 14:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Easybits
2015-11-17 09:46 - 2015-11-21 11:16 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-15 15:59 - 2015-11-17 10:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Easybits Magic Desktop for HP
2015-11-13 18:23 - 2015-11-17 15:25 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\old_status
2015-11-13 18:23 - 2015-11-13 18:23 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\33.0.1990.58
2015-11-13 16:25 - 2015-11-13 16:26 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\lóżko 2015
2015-11-13 10:46 - 2015-11-13 10:48 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Wylot 12.11.15
2015-11-12 15:34 - 2015-11-12 15:36 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Wylot 12.11.2015
2015-11-12 10:46 - 2015-11-03 18:55 - 03211264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2015-11-11 16:53 - 2015-11-12 08:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-11-11 14:00 - 2015-11-03 23:10 - 00390344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-11-03 22:51 - 00342728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:46 - 25818624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:40 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:40 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:25 - 02886656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:25 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:25 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:25 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:24 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:24 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:17 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:16 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:13 - 00616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:12 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:12 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:11 - 05990912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:11 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:11 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:04 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-31 00:01 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:58 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:53 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:52 - 20331520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:49 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:49 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:47 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:46 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:46 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:45 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:45 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:44 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:44 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:42 - 02279936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:39 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:39 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:37 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:36 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:36 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:36 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:34 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:32 - 00720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:31 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:29 - 02126336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:29 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:28 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:23 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:22 - 14457856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:21 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:19 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:18 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:17 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:17 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:16 - 04527616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:11 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:10 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:09 - 12854272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:09 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:09 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 23:04 - 01547264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 22:53 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 22:51 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 22:48 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-30 22:46 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:42 - 03168768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:42 - 02608128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:42 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:42 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:42 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:42 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:42 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:41 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:41 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:41 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 19:41 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 18:46 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 18:46 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 18:46 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 18:46 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-11-11 14:00 - 2015-10-20 18:45 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-11-11 14:00 - 2015-10-13 17:41 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2015-11-11 14:00 - 2015-10-13 17:40 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
2015-11-11 13:59 - 2015-10-29 18:50 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-29 18:50 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aelupsvc.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-29 18:50 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-29 18:50 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shimeng.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-29 18:50 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shimeng.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-29 18:49 - 00295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-29 18:49 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:12 - 05570496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:12 - 00154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:12 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:09 - 01730496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:06 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:06 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:06 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:06 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 01216512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 01164800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00729600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:05 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:04 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:04 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:04 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 02:00 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:59 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:53 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:52 - 03991488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:52 - 03935680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:48 - 01311768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:45 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:44 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:44 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:44 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:44 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:44 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:44 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:39 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:39 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 01:35 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:41 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:40 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:40 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:29 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:29 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:27 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:27 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:27 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-10-20 00:27 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-09-23 14:15 - 00460776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2015-11-11 13:59 - 2015-09-23 14:15 - 00299632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2015-11-11 13:59 - 2015-09-23 14:09 - 00251000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2015-11-11 13:53 - 2015-10-13 05:57 - 00950720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2015-11-11 13:53 - 2015-10-01 19:00 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2015-11-11 13:53 - 2015-10-01 18:50 - 00216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 01077264 _____ (EasyBits) C:\Windows\SysWOW64\ezWizard7.dll
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 01057808 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezShell7.dll
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 00963600 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezPrint7.dll
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 00822288 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezLicPrompt7.dll
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 00739856 _____ (EasyBits Software AS) C:\Windows\SysWOW64\ezScrSvr.scr
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 00488464 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezUtils7.dll
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 00345104 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezHints7.dll
2015-11-11 12:00 - 2015-11-11 12:00 - 00161296 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezEMail7.dll
2015-11-11 09:50 - 2015-11-11 09:50 - 43863784 _____ C:\Users\ricardo\Downloads\Firefox Setup 42.0.exe
2015-11-10 16:59 - 2015-11-21 11:12 - 00000992 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2015-11-10 16:59 - 2015-11-10 16:59 - 00003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2015-11-10 16:57 - 2015-11-21 10:51 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-11-10 16:57 - 2015-11-17 10:51 - 00780488 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-11-10 16:57 - 2015-11-17 10:51 - 00142536 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-11-10 16:57 - 2015-11-17 10:51 - 00003868 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2015-11-05 16:15 - 2015-11-06 10:04 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Decyzja KGP 245
2015-11-04 12:15 - 2015-11-04 12:15 - 00001142 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice 4.1.2.lnk
2015-11-04 12:15 - 2015-11-04 12:15 - 00000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
2015-11-04 12:06 - 2015-11-04 12:08 - 131422152 _____ C:\Users\ricardo\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.2_Win_x86_install_pl.exe
2015-10-28 13:58 - 2015-10-28 13:58 - 00017222 _____ C:\Users\ricardo\Documents\len 39 auta.odt
2015-10-27 16:27 - 2015-10-27 16:27 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Youcam
2015-10-23 11:00 - 2015-10-30 17:42 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Pisma bank

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-21 10:56 - 2012-03-03 11:25 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo
2015-11-21 09:54 - 2013-04-30 14:53 - 00004000 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{C20EF676-8119-49CC-9378-9D822E700FF3}
2015-11-21 09:39 - 2009-07-14 05:45 - 00032064 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-21 09:39 - 2009-07-14 05:45 - 00032064 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-21 09:32 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-11-20 11:18 - 2015-08-17 16:32 - 01001984 ___SH C:\Users\ricardo\Documents\Thumbs.db
2015-11-20 11:18 - 2013-10-26 12:38 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Wojsko promocja
2015-11-19 15:18 - 2013-06-24 09:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2015-11-18 10:34 - 2014-12-08 18:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ESET
2015-11-18 09:39 - 2014-08-28 11:26 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2015-11-17 17:51 - 2014-11-18 16:31 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Dokumenty wszystkie
2015-11-17 15:25 - 2015-10-21 15:03 - 00011877 _____ C:\Users\ricardo\installation_status.xml
2015-11-17 15:25 - 2015-10-21 15:03 - 00003846 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1445436187
2015-11-17 15:25 - 2015-10-21 15:03 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Assets
2015-11-17 15:25 - 2015-10-15 10:46 - 00001057 _____ C:\Users\ricardo\server_tracking_data
2015-11-17 14:23 - 2015-07-10 12:48 - 00002798 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2015-11-17 14:16 - 2009-07-14 06:32 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2015-11-17 10:48 - 2011-08-07 14:51 - 00329744 _____ (Easybits Software AS) C:\Windows\SysWOW64\ezseng.exe
2015-11-17 10:48 - 2011-08-07 14:51 - 00113168 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezMAPIHelper.exe
2015-11-16 14:07 - 2012-03-05 12:22 - 00000052 _____ C:\Windows\SysWOW64\DOErrors.log
2015-11-15 18:34 - 2015-05-30 13:14 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\Skype
2015-11-15 18:34 - 2012-03-04 08:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-11-15 09:01 - 2011-08-07 23:52 - 00741124 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2015-11-15 09:01 - 2011-08-07 23:52 - 00156408 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2015-11-15 09:01 - 2009-07-14 06:13 - 01672134 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-11-14 14:30 - 2015-06-05 11:36 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\AppData\Roaming\GlarySoft
2015-11-14 14:22 - 2012-03-05 17:53 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\AppData\Local\CrashDumps
2015-11-14 09:52 - 2015-08-01 11:45 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Nowe meble
2015-11-13 18:23 - 2015-10-15 10:46 - 00000887 _____ C:\Users\ricardo\installer_prefs.json
2015-11-13 17:14 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\registration
2015-11-12 10:51 - 2009-07-14 05:45 - 00616224 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-11-11 16:11 - 2015-09-18 15:17 - 00001129 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2015-11-11 16:11 - 2015-09-18 15:17 - 00001117 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2015-11-11 14:23 - 2013-08-15 12:04 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-11-11 14:16 - 2012-03-06 20:15 - 145617392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-11-11 14:05 - 2011-11-25 00:52 - 01644740 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2015-11-11 10:56 - 2007-01-02 02:25 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2015-11-11 10:49 - 2015-09-10 08:09 - 00000000 ___HD C:\$Windows.~BT
2015-11-11 08:34 - 2015-10-15 10:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2015-11-10 16:59 - 2014-08-22 11:41 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\AppData\Local\Adobe
2015-11-09 15:57 - 2015-09-23 16:48 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\klaudia 2015
2015-11-09 15:57 - 2015-03-11 17:28 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\sebastain 2015
2015-11-09 15:54 - 2014-09-23 16:15 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Seba nowe zdjęcia
2015-11-08 15:49 - 2014-05-01 14:00 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\kot figa
2015-11-08 09:18 - 2015-09-28 08:15 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Giodo pisma
2015-11-07 14:27 - 2015-09-20 17:12 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\KMP mieszkaniowe
2015-11-07 14:26 - 2014-11-08 18:02 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\kasa wszystkie
2015-11-07 14:23 - 2012-03-03 12:31 - 00156880 _____ C:\Users\ricardo\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-11-06 10:34 - 2014-12-29 19:15 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Dokumenty zeznania
2015-11-04 14:23 - 2015-09-21 12:02 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\odwolanie 21.09.2015
2015-11-04 12:15 - 2013-12-24 11:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
2015-11-02 15:37 - 2015-04-06 11:34 - 00000340 _____ C:\Windows\Tasks\HPCeeScheduleForricardo.job
2015-11-02 12:42 - 2015-09-28 08:18 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Wzruszenia pisma kwp
2015-11-02 12:42 - 2015-04-29 12:41 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Wzruszenie pisma
2015-11-02 12:36 - 2015-04-06 11:34 - 00003198 _____ C:\Windows\System32\Tasks\HPCeeScheduleForricardo
2015-11-02 11:20 - 2015-10-21 15:03 - 00000317 _____ C:\Users\ricardo\launcher.visualelementsmanifest.xml
2015-11-01 09:44 - 2014-02-20 17:23 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\zdjecia z telefonu
2015-11-01 09:44 - 2013-07-15 15:45 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\zdjęcia rózne
2015-11-01 07:19 - 2009-07-14 06:08 - 00032604 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2015-11-01 07:19 - 2009-07-14 06:08 - 00032604 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU(577).TXT
2015-10-30 17:42 - 2015-08-19 08:04 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\pisma ogólne
2015-10-30 17:40 - 2015-10-04 11:26 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\studia mgr
2015-10-30 17:40 - 2015-07-13 13:25 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Odpowiedzi KGP 2015
2015-10-30 17:39 - 2015-09-16 08:28 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Roman skoczylas -info
2015-10-29 14:04 - 2012-12-04 19:51 - 00003222 _____ C:\Windows\System32\Tasks\HPCeeScheduleForRICARDO-HP$
2015-10-29 14:04 - 2012-12-04 19:51 - 00000346 _____ C:\Windows\Tasks\HPCeeScheduleForRICARDO-HP$.job
2015-10-27 13:47 - 2014-09-08 15:38 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Ricardo
2015-10-27 12:40 - 2015-07-10 12:48 - 00000824 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2015-10-24 13:26 - 2012-05-25 09:48 - 00000000 ___SD C:\Users\ricardo\AppData\LocalLow\Temp
2015-10-24 12:00 - 2011-08-07 14:51 - 00367632 _____ (Easybits) C:\Windows\SysWOW64\ezsvc7x.dll
2015-10-24 09:17 - 2015-02-08 17:13 - 13433582 _____ C:\Users\ricardo\seba 2015.zip
2015-10-24 09:12 - 2014-01-06 18:00 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Zdjęcia sebusia
2015-10-23 11:01 - 2014-08-03 08:28 - 00000000 ____D C:\Users\ricardo\Documents\Pisma MZBM

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2013-10-21 11:28 - 2013-10-21 11:28 - 0000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini

Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
====================
C:\Users\ricardo\launcher.exe


Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\ricardo\AppData\Local\Temp\InstHelper.exe
C:\Users\ricardo\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-11-10 17:56

==================== Koniec FRST.txt ============================