Anonim / 2 lata, 1 miesiąc temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja:10-01-2015 01
Uruchomiony przez HP (2016-01-15 19:41:47)
Uruchomiony z C:\Users\HP\Downloads
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Movie Maker.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tag&Rename\Tag&Rename help.lnk -> C:\Program Files (x86)\TagRename\TagRename.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tag&Rename\Tag&Rename.lnk -> C:\Program Files (x86)\TagRename\TagRename.exe (Softpointer Inc)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Narzędzie zgłaszania błędów Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\OriginER.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Usuń Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\OriginUninstall.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe (NVIDIA)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Historia wersji.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tagVersion.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tag.exe (Florian Heidenreich)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Odinstaluj Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tagUninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Pomoc dla Mp3tag (w jęz. angielskim).lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\help\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Access 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Groove 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\GrooveIcon.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office InfoPath 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office OneNote 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Publisher 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Diagnostyka pakietu Microsoft Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office 2007 Ustawienia języka.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Codec Tweak Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\MPC-HC64\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\MPC-HC\mpc-hc.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Uninstall\Uninstall K-Lite Codec Pack.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\MediaInfo.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\mediainfo.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\Win7DSFilterTweaker.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Help\Frequently Asked Questions.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Info\faq.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_40\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ipla\Deinstalator.lnk -> C:\Program Files (x86)\ipla\uninst.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ipla\ipla.lnk -> C:\Program Files (x86)\ipla\ipla.exe (Cyfrowy Polsat S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ipla\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\ipla\Pomoc.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ipla\Strona Domowa.lnk -> C:\Program Files (x86)\ipla\ipla.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (Avast Software s.r.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\Ashampoo Burning Studio 10 Gadget.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\gadget\bs10.gadget ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\Ashampoo Burning Studio 10.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\burningstudio10.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\Backup Extractor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\backupextractor10.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\Czytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\readme_pl.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\Deinstalacja programu Ashampoo Burning Studio 10.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\lang\BurningStudio-en-us.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Bluetooth File Transfer Wizard.lnk -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk -> C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C05D8CDB-417D-4335-A38C-A0659EDFD6B8}\PlayTasks\3\Centrum Pomocy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C05D8CDB-417D-4335-A38C-A0659EDFD6B8}\PlayTasks\2\Umowa Użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3\Support\pl_EULA.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C05D8CDB-417D-4335-A38C-A0659EDFD6B8}\PlayTasks\1\Przeczytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3\Support\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C05D8CDB-417D-4335-A38C-A0659EDFD6B8}\PlayTasks\0\Play.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{BA26FFA5-6D47-47DB-BE56-34C357B5F8CC}\PlayTasks\3\Centrum Pomocy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Wymarzone Podróże\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{BA26FFA5-6D47-47DB-BE56-34C357B5F8CC}\PlayTasks\2\Umowa Użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Wymarzone Podróże\Support\pl_EULA.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{BA26FFA5-6D47-47DB-BE56-34C357B5F8CC}\PlayTasks\1\Przeczytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Wymarzone Podróże\Support\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{BA26FFA5-6D47-47DB-BE56-34C357B5F8CC}\PlayTasks\0\Play.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Wymarzone Podróże\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (EA.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{A4E0C8F8-86E7-4351-8CD8-ECD738A56B22}\PlayTasks\3\Centrum Pomocy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Zwierzaki\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{A4E0C8F8-86E7-4351-8CD8-ECD738A56B22}\PlayTasks\2\Umowa Użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Zwierzaki\Support\pl_EULA.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{A4E0C8F8-86E7-4351-8CD8-ECD738A56B22}\PlayTasks\1\Przeczytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Zwierzaki\Support\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{A4E0C8F8-86E7-4351-8CD8-ECD738A56B22}\PlayTasks\0\The Sims 3 Zwierzaki.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Zwierzaki\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{910F4A29-1134-49E0-AD8B-56E4A3152BD1}\PlayTasks\3\Centrum Pomocy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Kariera\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{910F4A29-1134-49E0-AD8B-56E4A3152BD1}\PlayTasks\2\Umowa Użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Kariera\Support\pl_EULA.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{910F4A29-1134-49E0-AD8B-56E4A3152BD1}\PlayTasks\1\Przeczytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Kariera\Support\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{910F4A29-1134-49E0-AD8B-56E4A3152BD1}\PlayTasks\0\The Sims 3 Kariera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Kariera\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (EA.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1CB65204-D35C-4270-A340-DF232C1E5872}\PlayTasks\3\Centrum Pomocy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Studenckie życie\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1CB65204-D35C-4270-A340-DF232C1E5872}\PlayTasks\2\Umowa Użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Studenckie życie\Support\pl_EULA.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1CB65204-D35C-4270-A340-DF232C1E5872}\PlayTasks\1\Przeczytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Studenckie życie\Support\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1CB65204-D35C-4270-A340-DF232C1E5872}\PlayTasks\0\The Sims 3 Studenckie życie.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Studenckie życie\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{136B7C8A-58DE-4F9F-91A3-36FCAF93B333}\PlayTasks\3\Centrum Pomocy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Cztery pory roku\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{136B7C8A-58DE-4F9F-91A3-36FCAF93B333}\PlayTasks\2\Umowa Użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Cztery pory roku\Support\pl_EULA.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{136B7C8A-58DE-4F9F-91A3-36FCAF93B333}\PlayTasks\1\Przeczytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Cztery pory roku\Support\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{136B7C8A-58DE-4F9F-91A3-36FCAF93B333}\PlayTasks\0\The Sims 3 Cztery pory roku.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Cztery pory roku\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Gość\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Gość\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Gość\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\Videos\Sample Videos.lnk -> C:\Users\Public\Videos\Sample Videos ()
Shortcut: C:\Users\HP\Music\Sample Music.lnk -> C:\Users\Public\Music\Sample Music ()
Shortcut: C:\Users\HP\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\HP\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\HP\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\HP\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\HP\Desktop\KMPlayer.lnk -> C:\KMPlayer\KMPlayer.exe (PandoraTV)
Shortcut: C:\Users\HP\Desktop\Monia\Gry\TS3\The Sims 3 Cztery pory roku.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Cztery pory roku\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\Users\HP\Desktop\Monia\Gry\TS3\The Sims 3 Kariera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Kariera\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (EA.com)
Shortcut: C:\Users\HP\Desktop\Monia\Gry\TS3\The Sims 3 Studenckie życie.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Studenckie życie\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\Users\HP\Desktop\Monia\Gry\TS3\The Sims 3 Wymarzone Podróże.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Wymarzone Podróże\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (EA.com)
Shortcut: C:\Users\HP\Desktop\Monia\Gry\TS3\The Sims 3 Zwierzaki.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3 Zwierzaki\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\Users\HP\Desktop\Monia\Gry\TS3\The Sims 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\The Sims 3\Game\Bin\Sims3Launcher.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer\KMPlayer.lnk -> C:\KMPlayer\KMPlayer.exe (PandoraTV)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer\Uninstall KMPlayer.lnk -> C:\KMPlayer\uninstall.exe (PandoraTV)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Winamp.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\ipla.lnk -> C:\Program Files (x86)\ipla\ipla.exe (Cyfrowy Polsat S.A.)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo Burning Studio 10.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 10\burningstudio10.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (Avast Software s.r.o.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ipla.lnk -> C:\Program Files (x86)\ipla\ipla.exe (Cyfrowy Polsat S.A.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tag.exe (Florian Heidenreich)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk -> C:\Windows\Installer\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}\SkypeIcon.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Winamp.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Music, Photos and Videos\DTS Audio Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> shell32.dll,Control_RunDLL RTSnMg64.cpl,,
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\DirectVobSub (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\vsfilter64.dll",DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\DirectVobSub.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\vsfilter.dll",DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\ffdshow audio decoder (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\ffdshow64\ffdshow.ax",configureAudio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\ffdshow audio decoder.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\ffdshow\ffdshow.ax",configureAudio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\ffdshow video decoder (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\ffdshow64\ffdshow.ax",configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\ffdshow video decoder.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\ffdshow\ffdshow.ax",configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Audio (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavaudio.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Audio.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV\lavaudio.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Splitter (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavsplitter.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Splitter.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV\lavsplitter.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavvideo.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV\lavvideo.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\Reset to recommended settings.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe () -> /resetsettings
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_40\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_40\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> -extoff
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) -> /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) -> /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1


InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Strona WWW Mp3tag.url -> hxxp://www.mp3tag.de
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\HP\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\HP\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\HP\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\HP\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\HP\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\HP\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\HP\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:\Users\HP\Desktop\Life Is Strange.url -> steam://rungameid/319630
InternetURL: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer\KMPlayer Home Page.url -> hxxp://www.kmplayer.com/forums
InternetURL: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Life Is Strange.url -> steam://rungameid/319630

==================== Koniec Shortcut.txt =============================