Anonim / 2 lata, 1 miesiąc temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:24-02-2016
Uruchomiony przez Wanda (administrator) ZUZALKE (25-02-2016 22:24:06)
Uruchomiony z C:\Users\Wanda\Downloads
Załadowane profile: Wanda (Dostępne profile: Wanda & Gość)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgrsa.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgcsrva.exe
() C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgidsagent.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgwdsvcx.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.1.0.37\ccSvcHst.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgnsa.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgemca.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
() C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(CyberLink Corp.) C:\Program Files (x86)\CyberLink\Media+Player10\Media+Player10Serv.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgui.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe
(SRS Labs, Inc.) C:\Program Files\SRS Labs\SRS Control Panel\SRSPanel_64.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTStackServer.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe
(SEC) C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Recovery Solution 5\WCScheduler.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\Samsung\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil64_20_0_0_306_ActiveX.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\Samsung\Movie Color Enhancer\MovieColorEnhancer.exe
(SAMSUNG Electronics) C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe
(Samsung Electronics) C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Update Plus\SUPBackground.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11780712 2011-02-27] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2679592 2011-02-04] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2634872 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [Logitech Download Assistant] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch
HKLM-x32\...\Run: [RemoteControl10] => C:\Program Files (x86)\CyberLink\Media+Player10\Media+Player10Serv.exe [87336 2010-09-20] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [CLMLServer] => C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [103720 2009-11-02] (CyberLink)
HKLM-x32\...\Run: [Norton Online Backup] => C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [1155928 2010-06-01] (Symantec Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [mbot_gb_014010066] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [AvgUi] => C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [179624 2016-02-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM-x32\...\Run: [AVG_UI] => C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgui.exe [3873704 2016-02-01] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [926896 2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [594992 2016-01-29] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Gość\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1741136 2015-04-27] (BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8204056 2015-04-23] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: F - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {05c24152-31e9-11e3-9460-e8113250d669} - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {1089b5ed-823a-11e1-b59c-001bb1fc68cb} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {1350ab19-dc34-11e2-85b2-e8113250d669} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {1350ab35-dc34-11e2-85b2-001e101fe70e} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {1350ab42-dc34-11e2-85b2-001e101fe70e} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {393fe394-d667-11e2-8d2d-e8113250d669} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {393fe3a1-d667-11e2-8d2d-e8113250d669} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {7c22cf4f-63c6-11e1-a650-001bb1fc68cb} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {7c22cf61-63c6-11e1-a650-001bb1fc68cb} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {7ee45e11-d963-11e0-86a8-001bb1fc68cb} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {7ee45e1b-d963-11e0-86a8-001bb1fc68cb} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {8f83286e-a44d-11e1-b6a6-001e101fb45e} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\...\MountPoints2: {a173cffc-f506-11e1-bd8c-001bb1fc68cb} - G:\AutoRun.exe
AppInit_DLLs: C:\ProgramData\serfev\Quote-Ex.dll => C:\ProgramData\serfev\Quote-Ex.dll [805376 2016-02-25] ()
AppInit_DLLs-x32: C:\ProgramData\serfev\Driptip.dll => C:\ProgramData\serfev\Driptip.dll [257536 2016-02-25] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => Brak pliku
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk [2011-08-28]
ShortcutTarget: Bluetooth.lnk -> C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome <======= UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{77B226B9-62CD-4804-995B-88C6879CBCCB}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp220150501
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp220150501
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRYEqQao2TxTGptbOxpBNbfHztjVtRVK_QXn5PrMbW9WFHG_sVpwsgV-Ce_45LYOqItMuIoLc-tML97M_Ua5VQwYwCNhECakpL-DURDmo1ikzZiLDWSe-aUmvBeiEQR7Ix7n1QOwy5INUjfLvddrZ0oGx_xymv1AoGAL2LjEH_lkChLFJ9wOXMgivHO-aUJ0,&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://mysearch.avg.com/?cid={ADF68103-AAA9-4487-8490-B94707E69B5C}&mid=99b4a152744847d08f32395874b43f9a-0339fe4cf77a88b983c3c2ba0cd68a093b6fc3fd&lang=en&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=0116pit&pr=fr&d=2016-02-25 20:18:32&v=4.2.6.552&pid=wtu&sg=&sap=hp
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://samsung.msn.com
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = hxxp://www.searchgol.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=722A90A4DE2A8C4F&affID=119357&tt=240913_238&tsp=5015
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRYEqQao2TxTGptbOxpBNbfHztjVtRVK_QXn5PrMbW9WFHG_sVpwsgV-Ce_45LYOqItMuIoLc-tML97M_Ua5VQwYwCNhECakpL-DURDmo1ikzZiLDWSe-aUmvBeiEQR7Ix7n1QOwy5INUjfLvddrZ0oGx_xymv1AoGAL2LjEH_lkChLFJ9wOXMgivHO-aUJ0,&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRYEqQao2TxTGptbOxpBNbfHztjVtRVK_QXn5PrMbW9WFHG_sVpwsgV-Ce_45LYOqItMuIoLc-tML97M_Ua5VQwYwCNhECakpL-DURDmo1ikzZiLDWSe-aUmvBeiEQR7Ix7n1QOwy5INUjfLvddrZ0oGx_xymv1AoGAL2LjEH_lkChLFJ9wOXMgivHO-aUJ0,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {ielnksrch} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SMSTDF&pc=MASM&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM-x32 -> {BFFED5CA-8BDF-47CC-AED0-23F4E6D77732} URL = hxxp://search.iminent.com/?appId=989aa5f9-d90c-46ce-90e3-65ee55d867d1&ref=toolbox&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000 -> 25D0331EF3F74DC99A8CFD26DA658B1E URL = hxxp://isearch.avg.com/search?cid={5A99DF68-483B-4F44-97CB-E0DECA251F33}&mid=99b4a152744847d08f32395874b43f9a-0339fe4cf77a88b983c3c2ba0cd68a093b6fc3fd&lang=pl&ds=xn011&pr=sa&d=2012-12-09 20:48:17&v=14.2.0.1&pid=avg&sg=&sap=dsp&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000 -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = hxxp://www.golsearch.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss_Btisdt6&mntrId=722A90A4DE2A8C4F&affID=119357&tt=240913_238&tsp=5015
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000 -> {460C3D19-B3D4-4964-A550-77D263B0CCCB} URL = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGIjVkxlyIP4NYe17aVLWrPzQENNZPocWT1W7OA1IpnPsKNwyGiu0p5bvTVTYWZ_LEfOhhoKOge0I8_4kOFzDQcyaY7BXZEya1WLPjwXI03GFHWKXiLlHSF4gUxqs0kTbgMm4FMCSSYb2FrOSAhHCBLYHjl2i70MjoIpgz6VdkKjbaQ,,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000 -> {722B5252-B456-4517-ADA6-0BDFAB98E98C} URL = hxxp://www.search.ask.com/web?tpid=ORJ-SPE&o=APN11412&pf=V7&p2=^BBK^OSJ000^YY^PL&gct=&itbv=12.18.0.82&apn_uid=DBDC4CA4-22A1-4565-9F0B-08B061DD4B12&apn_ptnrs=BBK&apn_dtid=^OSJ000^YY^PL&apn_dbr=cr_37.0.2062.124&doi=2014-10-20&trgb=CR&q={searchTerms}&psv=&pt=tb
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000 -> {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} URL = hxxps://mysearch.avg.com/search?cid={ADF68103-AAA9-4487-8490-B94707E69B5C}&mid=99b4a152744847d08f32395874b43f9a-0339fe4cf77a88b983c3c2ba0cd68a093b6fc3fd&lang=en&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=0116pit&pr=fr&d=2016-02-25 20:18:32&v=4.2.6.552&pid=wtu&sg=&sap=dsp&q={searchTerms}
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Symantec NCO BHO -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.1.0.37\coIEPlg.dll [2010-08-14] (Symantec Corporation)
BHO-x32: Symantec Intrusion Prevention -> {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} -> C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.1.0.37\IPSBHO.DLL [2010-06-13] (Symantec Corporation)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_73\bin\ssv.dll [2016-02-25] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Samsung BHO Class -> {AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB} -> C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll [2010-10-25] ()
BHO-x32: Bing Bar Helper -> {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01] (Microsoft Corporation.)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_73\bin\jp2ssv.dll [2016-02-25] (Oracle Corporation)
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - Brak pliku
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - Brak pliku
Toolbar: HKLM-x32 - Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.1.0.37\coIEPlg.dll [2010-08-14] (Symantec Corporation)
Toolbar: HKLM-x32 - Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01] (Microsoft Corporation.)
IE Session Restore: HKU\S-1-5-21-1002390150-1187674150-2912461534-1000 -> [funkcja włączona]
Handler-x32: http - {E1D2BF42-A96B-11D1-9C6B-0000F875AC61} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\System\OLEDB~1\MSDAIPP.DLL [1999-12-02] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: http - {E1D2BF40-A96B-11D1-9C6B-0000F875AC61} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\System\OLEDB~1\MSDAIPP.DLL [1999-12-02] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: https - {E1D2BF42-A96B-11D1-9C6B-0000F875AC61} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\System\OLEDB~1\MSDAIPP.DLL [1999-12-02] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: https - {E1D2BF40-A96B-11D1-9C6B-0000F875AC61} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\System\OLEDB~1\MSDAIPP.DLL [1999-12-02] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: ipp - {E1D2BF42-A96B-11D1-9C6B-0000F875AC61} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\System\OLEDB~1\MSDAIPP.DLL [1999-12-02] (Microsoft Corporation)
Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Brak pliku
Handler-x32: msdaipp - {E1D2BF42-A96B-11D1-9C6B-0000F875AC61} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\System\OLEDB~1\MSDAIPP.DLL [1999-12-02] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: msdaipp - {E1D2BF40-A96B-11D1-9C6B-0000F875AC61} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\System\OLEDB~1\MSDAIPP.DLL [1999-12-02] (Microsoft Corporation)
Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Brak pliku

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\22miwygh.default
FF NewTab: C:\\ProgramData\\serfevs\\ff.NT
FF DefaultSearchEngine: findit
FF SearchEngineOrder.3: Bing 
FF SelectedSearchEngine: Bing 
FF Homepage: C:\\ProgramData\\serfevs\\ff.HP
FF Keyword.URL: hxxp://www.bing.com/search?FORM=UP97DF&PC=UP97&q=
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_306.dll [2016-02-10] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_306.dll [2016-02-10] ()
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.73.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_73\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-02-25] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.73.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_73\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-02-25] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Inc.)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{BBDA0591-3099-440a-AA10-41764D9DB4DB}] - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\IPSFFPlgn
FF Extension: Symantec IPS - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\IPSFFPlgn [2011-09-02] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62}] - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\coFFPlgn
FF Extension: Norton Toolbar - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\coFFPlgn [2011-09-02] [Brak podpisu cyfrowego]

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://%66%65%65%64.%73%6E%61%70%64%6F.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRYEqQao2TxTGptbOxpBNbfHztjVtRVK_QXn5PrMbW9WFHG_sVpwsgV-Ce_45LYOqItMuIoLc-tML97M_Ua5VQwYwCNhECakpL-DPnjIx1D677uAHGxTeFnbgZS71LiL4MrON6kLwUDPW8-K43HDC6DsbcTGkKNJXpD6ivplKpDQ94isaWRU5_3_RHlMBsaA,
CHR NewTab: Default -> "chrome-extension://chfdnecihphmhljaaejmgoiahnihplgn/pages/newtab.html" 
CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRYEqQao2TxTGptbOxpBNbfHztjVtRVK_QXn5PrMbW9WFHG_sVpwsgV-Ce_45LYOqItMuIoLc-tML97M_Ua5VQwYwCNhECakpL-DDHS4N1LM-6eaQL9q7v08AdxQzMvgrj1MW8jO6A7BVehmndO7kBjFI7VLeulWw6DEOaSAa8yxBOWaCnAKISianETXEwBU,&q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default -> feed.sonic-search.com
CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxps://search.yahoo.com/sugg/chrome?output=fxjson&appid=crmas&command={searchTerms}
CHR Profile: C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-02-25]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-02-25]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-02-25]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-02-25]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-02-25]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-02-25]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-02-25]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-02-25]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Wanda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-02-25]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [aaaaahlfahldnilidgnlikdckbfehhca] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fcgnigmofekcllgbiejhmigggmgehkip] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 AvgAMPS; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgamps.exe [604144 2016-02-01] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgidsagent.exe [3881184 2016-02-01] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgsvc; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe [1045928 2016-02-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgwd; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgwdsvcx.exe [561104 2016-02-01] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1155192 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
R2 NIS; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\18.1.0.37\ccSvcHst.exe [126904 2010-07-23] (Symantec Corporation)
R2 NOBU; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2804568 2010-06-01] (Symantec Corporation)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1872504 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [5544568 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
R2 RichVideo; C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [244904 2009-12-01] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
R2 WtuSystemSupport; C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe [1215560 2016-02-25] ()

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 aswTap; C:\Windows\System32\DRIVERS\aswTap.sys [44640 2014-07-23] (The OpenVPN Project)
R1 Avgdiska; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgdiska.sys [184240 2015-11-06] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 AVGIDSDriver; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [315312 2016-01-05] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 AVGIDSHA; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsha.sys [272304 2016-01-08] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 Avgldx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgldx64.sys [284080 2015-10-21] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgloga; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgloga.sys [398256 2015-08-14] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgmfx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgmfx64.sys [260528 2016-01-22] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgrkx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgrkx64.sys [42416 2015-12-04] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 Avgtdia; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgtdia.sys [302000 2015-10-08] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avguniva; C:\Windows\System32\DRIVERS\avguniva.sys [23472 2016-01-08] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S3 BHDrvx64; C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\Definitions\BASHDefs\20100810.004\BHDrvx64.sys [945200 2010-08-09] (Symantec Corporation)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S3 IDSVia64; C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\Definitions\IPSDefs\20100706.002\IDSVia64.sys [463408 2010-06-27] (Symantec Corporation)
S3 NAVENG; C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\Definitions\VirusDefs\20100813.009\ENG64.SYS [117808 2010-08-13] (Symantec Corporation)
S3 NAVEX15; C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\Definitions\VirusDefs\20100813.009\EX64.SYS [1791536 2010-08-13] (Symantec Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [19576 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [50472 2015-08-11] (NVIDIA Corporation)
S3 rtport; C:\Windows\SysWOW64\drivers\rtport.sys [15144 2011-04-14] (Windows (R) 2003 DDK 3790 provider)
S3 SRTSP; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1201000.025\SRTSP64.SYS [715824 2010-07-29] (Symantec Corporation)
S3 SRTSPX; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1201000.025\SRTSPX64.SYS [40496 2010-07-29] (Symantec Corporation)
S3 ss_bserd; C:\Windows\System32\DRIVERS\ss_bserd.sys [128000 2009-09-19] (MCCI Corporation)
S3 SymDS; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1201000.025\SYMDS64.SYS [450096 2010-06-13] (Symantec Corporation)
S3 SymEFA; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1201000.025\SYMEFA64.SYS [821808 2010-07-29] (Symantec Corporation)
S3 SymEvent; C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [174640 2011-04-07] (Symantec Corporation)
S3 SymIRON; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1201000.025\Ironx64.SYS [168496 2010-06-27] (Symantec Corporation)
S3 SymNetS; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1201000.025\SYMNETS.SYS [381488 2010-07-13] (Symantec Corporation)
S3 ewusbmbb; system32\DRIVERS\ewusbwwan.sys [X]
S3 ewusbnet; system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [X]
S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
S3 hwusbdev; system32\DRIVERS\ewusbdev.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-02-25 22:24 - 2016-02-25 22:24 - 00029130 _____ C:\Users\Wanda\Downloads\FRST.txt
2016-02-25 21:55 - 2016-02-25 22:24 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-02-25 21:41 - 2016-02-25 21:41 - 02371072 _____ (Farbar) C:\Users\Wanda\Downloads\FRST64.exe
2016-02-25 21:39 - 2016-02-25 21:39 - 00001096 _____ C:\Users\Wanda\Dokumenty skrót.lnk
2016-02-25 21:15 - 2016-02-25 21:15 - 00097888 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2016-02-25 21:15 - 2016-02-25 21:15 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\Sun
2016-02-25 21:15 - 2016-02-25 21:15 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\.oracle_jre_usage
2016-02-25 21:15 - 2016-02-25 21:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-02-25 21:14 - 2016-02-25 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\LocalLow\Oracle
2016-02-25 21:07 - 2016-02-25 21:07 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk
2016-02-25 21:07 - 2016-02-25 21:07 - 00001849 _____ C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader XI.lnk
2016-02-25 20:37 - 2016-02-25 20:37 - 00001123 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-02-25 20:37 - 2016-02-25 20:37 - 00001111 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-02-25 20:37 - 2016-02-25 20:37 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-02-25 20:18 - 2016-02-25 20:19 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Local\AVG Web TuneUp
2016-02-25 20:18 - 2016-02-25 20:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVG Web TuneUp
2016-02-25 20:17 - 2016-02-25 20:18 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp
2016-02-25 18:16 - 2016-02-25 18:16 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\AVG
2016-02-25 18:15 - 2016-02-25 18:15 - 00000896 _____ C:\Users\Public\Desktop\AVG Protection.lnk
2016-02-25 18:15 - 2016-02-25 18:15 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\TuneUp Software
2016-02-25 18:15 - 2016-02-25 18:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG
2016-02-25 18:15 - 2016-02-25 18:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2016-02-25 18:14 - 2016-02-25 18:14 - 00000000 ___HD C:\$AVG
2016-02-25 18:14 - 2016-02-25 18:14 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Local\{CFD24B14-055F-40DB-9A1F-52008521B9AA}
2016-02-25 18:11 - 2016-02-25 18:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG
2016-02-25 18:09 - 2016-02-25 22:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\MFAData
2016-02-25 18:09 - 2016-02-25 18:09 - 00003554 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{F0DDDB72-8C05-4D61-8C85-9C3F437A797D}
2016-02-25 18:09 - 2016-02-25 18:09 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Local\MFAData
2016-02-25 18:08 - 2016-02-25 18:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Avg
2016-02-25 18:07 - 2016-02-25 18:15 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Local\Avg
2016-02-25 18:07 - 2016-02-25 18:12 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Local\AvgSetupLog
2016-02-25 18:07 - 2016-02-25 18:07 - 02945520 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\Wanda\Downloads\AVG_Antivirus_739.exe
2016-02-25 17:44 - 2016-02-25 17:44 - 00003114 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{72B6DECB-F4E8-4FF5-B6AD-3E4D188808F2}
2016-02-25 17:32 - 2016-02-25 17:32 - 00987728 _____ (Google Inc.) C:\Users\Wanda\Downloads\ChromeSetup.exe
2016-02-25 00:14 - 2016-02-25 00:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\serfevs
2016-02-25 00:13 - 2016-02-25 18:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\serfev
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 11:48 - 25839104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 11:32 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 11:24 - 02887680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 11:11 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 11:10 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 11:01 - 20366848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 10:54 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 10:43 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 10:38 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 10:37 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 10:32 - 14458368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 10:16 - 12857856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 10:09 - 01547264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-02-06 09:54 - 01312256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 21:31 - 00387784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 21:10 - 00341200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:56 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:41 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:40 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:40 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:40 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:40 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:33 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:32 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:29 - 06052352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:27 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:27 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:27 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:20 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:17 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:09 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:08 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:05 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:04 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:02 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:02 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:02 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:01 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:01 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:00 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 07:00 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:55 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:55 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:51 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:51 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:50 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:48 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:47 - 00798208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:46 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:46 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:43 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:39 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:38 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:37 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:35 - 04611072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:35 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:34 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:33 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:31 - 02597376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:27 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:25 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:24 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:24 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:08 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:07 - 02120704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-02-12 01:35 - 2016-01-22 06:02 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-16 20:06 - 00025024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-02-10 01:28 - 2016-01-16 20:01 - 02085888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-16 19:54 - 01162240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-16 19:36 - 01413632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 20:05 - 03169792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 20:05 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 20:05 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:52 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:47 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:26 - 02610176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:24 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:23 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:23 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:23 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:23 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:23 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:14 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:14 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:14 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 19:14 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 15:08 - 01362944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 15:08 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 15:08 - 00677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 15:08 - 00499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-11 15:08 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-07 18:53 - 03211776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-02-10 01:28 - 2016-01-07 18:42 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2016-02-10 01:28 - 2016-01-06 20:02 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-06 20:02 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jnwmon.dll
2016-02-10 01:28 - 2016-01-06 19:41 - 00216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:27 - 05573056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:27 - 00154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:27 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:24 - 01733592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:20 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:19 - 01214464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:19 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:19 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:18 - 00961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:18 - 00723968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:18 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:17 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:17 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:17 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:16 - 01461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:16 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:16 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:15 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:15 - 00730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:15 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:13 - 03993536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:13 - 03938752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:13 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:13 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:13 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:09 - 01314328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:06 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:05 - 00251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:05 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:04 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:04 - 00535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:02 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:02 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:02 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:02 - 00176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:02 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:02 - 00114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 07:02 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00642560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:13 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:07 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:07 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 06:05 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:59 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:58 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:58 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:57 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:57 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:53 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:53 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:53 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:53 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:51 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:51 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:51 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:51 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:27 - 2016-01-22 05:51 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 07:19 - 14179840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 07:15 - 01866752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 07:12 - 01940992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 07:05 - 12877824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 07:00 - 01498624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 06:59 - 01805824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 06:19 - 03231232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2016-02-10 01:26 - 2016-01-22 06:12 - 02973184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-02-25 22:12 - 2009-07-14 05:45 - 00022976 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-02-25 22:12 - 2009-07-14 05:45 - 00022976 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-02-25 22:04 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-02-25 21:50 - 2012-06-05 16:38 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-02-25 21:39 - 2011-08-28 19:14 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda
2016-02-25 21:16 - 2013-09-24 17:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2016-02-25 21:14 - 2011-10-08 15:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2016-02-25 21:07 - 2011-08-28 19:23 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-02-25 21:07 - 2011-08-28 19:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-02-25 21:05 - 2011-08-28 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Local\Adobe
2016-02-25 20:37 - 2016-01-17 16:06 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-02-25 20:35 - 2012-05-28 16:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-02-25 20:23 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-02-25 17:52 - 2015-06-07 18:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\blue
2016-02-25 17:49 - 2015-06-08 19:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2016-02-25 17:44 - 2015-07-17 22:20 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\Battle.net
2016-02-25 17:44 - 2015-07-17 22:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Battle.net
2016-02-25 17:37 - 2015-12-19 03:36 - 00000000 ____D C:\Fraps
2016-02-25 00:14 - 2013-08-09 07:16 - 00001318 _____ C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-02-25 00:14 - 2013-08-09 07:16 - 00001288 _____ C:\Users\Gość\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-02-25 00:14 - 2012-12-15 15:41 - 00001433 _____ C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-02-25 00:14 - 2011-08-28 19:27 - 00001437 _____ C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-02-18 17:12 - 2012-12-09 20:50 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\PhotoScape
2016-02-17 21:22 - 2012-12-09 20:51 - 00036864 ____H C:\Users\Wanda\Desktop\photothumb.db
2016-02-17 21:17 - 2016-01-10 21:30 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\Desktop\Originals
2016-02-14 21:19 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-02-14 18:16 - 2012-07-30 17:39 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\Documents\Youcam
2016-02-12 05:08 - 2011-04-07 21:34 - 00740688 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-02-12 05:08 - 2011-04-07 21:34 - 00156230 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-02-12 05:08 - 2009-07-14 06:13 - 01670590 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-02-12 05:01 - 2009-07-14 05:45 - 00421304 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-02-12 04:17 - 2014-12-10 15:41 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-02-12 04:17 - 2014-05-06 15:02 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2016-02-12 04:17 - 2011-04-07 21:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2016-02-12 03:55 - 2013-08-04 16:48 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-02-12 03:28 - 2011-09-01 18:06 - 146614896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-02-10 01:50 - 2012-06-05 16:38 - 00796864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-02-10 01:50 - 2012-06-05 16:38 - 00003868 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-02-10 01:50 - 2011-09-05 16:52 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-01-30 23:55 - 2011-08-28 20:46 - 00000000 ____D C:\Users\Wanda\AppData\Local\Microsoft Games
2016-01-29 00:39 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2013-09-24 18:18 - 2015-05-22 10:02 - 0000090 _____ () C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\WB.CFG
2013-12-30 23:18 - 2013-12-31 00:22 - 0000006 _____ () C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\WBPU-Q5-TTL.DAT
2013-09-24 18:18 - 2014-01-20 16:19 - 0000005 _____ () C:\Users\Wanda\AppData\Roaming\WBPU-TTL.DAT
2012-12-30 14:06 - 2012-12-30 14:47 - 0003584 _____ () C:\Users\Wanda\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2015-08-21 00:46 - 2015-08-21 00:46 - 0000187 _____ () C:\Users\Wanda\AppData\Local\Doubletam.exe.config
2011-08-31 17:58 - 2011-08-31 17:58 - 0000056 ____H () C:\ProgramData\ezsidmv.dat
2011-04-07 05:40 - 2011-04-07 05:41 - 0000109 _____ () C:\ProgramData\{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}.log
2011-04-07 05:35 - 2011-04-07 05:35 - 0000113 _____ () C:\ProgramData\{34FBC7C4-CD31-4D93-A428-0E524EAC4586}.log
2011-04-07 05:38 - 2011-04-07 05:39 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
2011-04-07 05:35 - 2011-04-07 05:38 - 0000106 _____ () C:\ProgramData\{80E158EA-7181-40FE-A701-301CE6BE64AB}.log
2011-04-07 05:39 - 2011-04-07 05:40 - 0000110 _____ () C:\ProgramData\{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}.log

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-02-20 01:36

==================== Koniec FRST.txt ============================