Anonim / 1 rok, 10 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:13-04-2016
Uruchomiony przez Administrator (administrator) TOMEK-KOMPUTER (15-04-2016 06:28:58)
Uruchomiony z C:\Users\Administrator\Desktop
Załadowane profile: Administrator (Dostępne profile: Tomek & Administrator)
Platform: Windows 7 Home Premium (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: Opera)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
(Native Instruments GmbH) C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Alcor Micro Corp.) C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
(ASUS) C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\TurboBoost\SignalIslandUi.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
() C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
(Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\36.0.2130.59\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\36.0.2130.59\opera_crashreporter.exe
(Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\36.0.2130.59\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\36.0.2130.59\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\36.0.2130.59\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\36.0.2130.59\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\36.0.2130.59\opera.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [AmIcoSinglun64] => C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [324096 2010-08-11] (Alcor Micro Corp.)
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2587944 2010-12-13] (ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [IntelTBRunOnce] => wscript.exe //b //nologo "C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs"
HKLM\...\Run: [Setwallpaper] => c:\programdata\SetWallpaper.cmd
HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2397752 2016-03-24] (NVIDIA Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [ATKOSD2] => C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [5732992 2010-08-17] (ASUS)
HKLM-x32\...\Run: [ATKMEDIA] => C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe [170624 2010-10-07] (ASUS)
HKLM-x32\...\Run: [HControlUser] => C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe [105016 2009-06-19] (ASUS)
HKLM-x32\...\Run: [Wireless Console 3] => C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe [1601536 2010-09-24] ()
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [175368 2016-03-22] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [153392 2016-03-22] (NVIDIA Corporation)
Startup: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk [2016-03-30]
ShortcutTarget: Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk -> C:\Program Files\Intel\TurboBoost\SignalIslandUi.exe (Intel® Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AsusVibeLauncher.lnk [2011-01-12]
ShortcutTarget: AsusVibeLauncher.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FancyStart daemon.lnk [2016-03-30]
ShortcutTarget: FancyStart daemon.lnk -> C:\Windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_94E3CE3704FE82FBF49A6A.exe ()
Startup: C:\Users\Piotr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk [2016-03-30]
ShortcutTarget: Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk -> C:\Program Files\Intel\TurboBoost\SignalIslandUi.exe (Intel® Corporation)
Startup: C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk [2016-03-30]
ShortcutTarget: Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk -> C:\Program Files\Intel\TurboBoost\SignalIslandUi.exe (Intel® Corporation)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{954C5B4B-FDEA-4CAE-93BD-AE4AE0EDBD3A}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{E68B0191-8976-42D2-B532-826A0CB98D54}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://asus.msn.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://asus.msn.com
HKU\S-1-5-21-1242029917-4009886433-1498177604-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://asus.msn.com
HKU\S-1-5-21-1242029917-4009886433-1498177604-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://asus.msn.com
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 -> {67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} URL = hxxp://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7ASUT
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-22] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-22] (Microsoft Corp.)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2011-01-12] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2011-01-12] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2011-01-12] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2011-01-12] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.0.50401.0\npctrl.dll [2010-04-01] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-09-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2016-03-22] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2016-03-22] (NVIDIA Corporation)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-04-07]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-04-07]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-04-07]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-04-07]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-04-07]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-04-07]
CHR Extension: (IDM Integration Module) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek [2016-04-07]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-07]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-04-07]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx <nie znaleziono>

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2508608 2015-09-22] (ESET)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1164856 2016-03-24] (NVIDIA Corporation)
R2 MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1514464 2016-03-10] (Malwarebytes)
R2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1136608 2016-03-10] (Malwarebytes)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1881144 2016-03-24] (NVIDIA Corporation)
R3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [3634232 2016-03-24] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [2522680 2016-03-24] (NVIDIA Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [264040 2015-09-23] (ESET)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [186784 2015-09-23] (ESET)
R2 epfwwfpr; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [170792 2015-09-23] (ESET)
R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\DRIVERS\kbfiltr.sys [15416 2009-07-20] ( )
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [27008 2016-03-10] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [192216 2016-04-15] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [64896 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [28216 2016-03-24] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [56384 2016-03-21] (NVIDIA Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-04-15 06:28 - 2016-04-15 06:29 - 00014504 _____ C:\Users\Administrator\Desktop\FRST.txt
2016-04-15 06:28 - 2016-04-15 06:28 - 02375168 _____ (Farbar) C:\Users\Administrator\Desktop\FRST64.exe
2016-04-15 05:33 - 2016-04-15 05:33 - 00003224 ____N C:\bootsqm.dat
2016-04-15 01:36 - 2016-04-15 01:36 - 00000219 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\Team Fortress 2.url
2016-04-14 21:02 - 2016-04-14 21:02 - 02131695 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\10894212_1514097035538215_1385603111_n.mp4
2016-04-14 21:02 - 2016-04-14 21:02 - 00982258 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\10832490_1514087238872528_1425489520_n.mp4
2016-04-14 02:07 - 2016-04-14 02:09 - 341007509 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\KJSawkaMadBeatz_r32873_v9.0.alp
2016-04-14 02:06 - 2016-04-14 02:09 - 376138611 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\BeatSelectionbySampleMagic_r32199_v1.0.alp
2016-04-14 02:06 - 2016-04-14 02:08 - 159705438 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\SolidSounds_r28796_v9.0.alp
2016-04-14 01:40 - 2015-01-22 22:44 - 00641212 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\APCmini_onlymapping.tsi
2016-04-14 01:40 - 2015-01-09 22:51 - 00665369 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\APCmini_allsettings.tsi
2016-04-14 01:24 - 2016-04-14 01:31 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Documents\Native Instruments
2016-04-14 01:21 - 2016-04-14 01:21 - 00001004 _____ C:\Users\Public\Desktop\Traktor 2.lnk
2016-04-14 01:21 - 2016-04-14 01:21 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{0862BC6D-9D78-4F9F-8DAF-04B54CED0266}
2016-04-14 01:19 - 2016-04-14 01:19 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{D2030082-F62A-402A-9456-8009276FD896}
2016-04-14 01:19 - 2016-04-14 01:19 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{4682E4CB-7209-4099-8AA1-580ABCCCE731}
2016-04-14 01:19 - 2016-04-14 01:19 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{033B4844-E9C3-45D2-88D9-34DDF3F91100}
2016-04-14 01:18 - 2016-04-14 01:18 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{1A60280D-28AA-4D0E-9E05-8E115B994BEF}
2016-04-14 01:17 - 2016-04-14 01:17 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{DB2B4DA2-022F-4A27-A450-A6EB6677CA43}
2016-04-14 01:15 - 2016-04-14 01:15 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{4FB3245C-1B65-4959-A8DA-A365D75D0AF4}
2016-04-14 01:13 - 2016-04-14 01:13 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{001400D9-8BC8-4B5C-892D-B224C94ECAF0}
2016-04-14 01:12 - 2016-04-14 01:12 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{9B09061B-0A4F-42DA-9987-7D3F452DCB09}
2016-04-14 01:12 - 2016-04-14 01:12 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{219191E6-6846-4329-889D-7956C487D9A6}
2016-04-14 01:12 - 2016-04-14 01:12 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{018F1C44-00D1-417B-B251-92A5634F74AE}
2016-04-14 01:11 - 2016-04-14 01:11 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{526CA30B-D871-406E-A018-ABE05E66D65B}
2016-04-14 01:10 - 2016-04-14 01:10 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{EBAC69E7-D48F-4CC3-BD51-4AA55B9E55DC}
2016-04-14 01:08 - 2016-04-14 01:08 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{9F570B21-E27A-40BE-A508-292899A7D042}
2016-04-14 01:08 - 2016-04-14 01:08 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{571BB2D7-5EB2-4D33-9E0D-0D95E2CB9AE0}
2016-04-14 01:06 - 2016-04-14 01:06 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{B7C85E99-2AC6-455D-B4D1-752A56403757}
2016-04-14 01:06 - 2016-04-14 01:06 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{5BEDCDDD-6193-41E1-8C9B-C688715F85CD}
2016-04-14 01:04 - 2016-04-14 01:04 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{4D0E48A9-ECF9-4029-9600-9F629A79750C}
2016-04-14 01:03 - 2016-04-14 01:03 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{8D4C602D-E844-4297-BB00-303F1AFBDCBE}
2016-04-14 01:02 - 2016-04-14 01:02 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{E08B3CF8-17F6-42A9-822C-B111A3E743A6}
2016-04-14 01:01 - 2016-04-14 01:01 - 00001096 _____ C:\Users\Public\Desktop\Controller Editor.lnk
2016-04-14 01:01 - 2016-04-14 01:01 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{42DEBD12-9D09-4B77-B434-2EF604E45D3D}
2016-04-14 00:59 - 2016-04-14 01:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Native Instruments
2016-04-14 00:59 - 2016-04-14 01:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Native Instruments
2016-04-14 00:59 - 2016-04-14 01:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Native Instruments
2016-04-14 00:59 - 2016-04-14 01:01 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Native Instruments
2016-04-14 00:59 - 2016-04-14 00:59 - 00001061 _____ C:\Users\Public\Desktop\Service Center.lnk
2016-04-14 00:59 - 2016-04-14 00:59 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{90D8CE90-3E6B-4034-A281-BC9F19B60A5B}
2016-04-14 00:52 - 2016-04-14 00:52 - 01306728 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\Akai_APC_mini_mappings.rar
2016-04-14 00:50 - 2016-04-14 00:52 - 711910288 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\Traktor_2_2102_PC.zip
2016-04-14 00:39 - 2016-04-14 00:39 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2016-04-14 00:38 - 2016-04-14 00:46 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\Adobe
2016-04-14 00:35 - 2016-04-14 00:36 - 01192656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\Tomek\Downloads\flashplayer21pp_da_install.exe
2016-04-14 00:08 - 2016-04-14 00:09 - 212340949 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\BreakSelectionbySampleMagic_r36457_v1.0.alp
2016-04-13 23:18 - 2016-04-14 00:09 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Documents\Ableton
2016-04-13 23:17 - 2016-04-13 23:18 - 00000266 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-04-13 23:16 - 2016-04-13 23:26 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Ableton
2016-04-13 23:16 - 2016-04-13 23:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Propellerhead Software
2016-04-13 23:12 - 2016-04-13 23:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Ableton
2016-04-13 23:11 - 2016-04-13 23:11 - 00000867 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\Ableton Live 9 Lite.lnk
2016-04-13 23:02 - 2016-04-13 23:05 - 971837556 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\ableton_live_lite_9.6.1_64.zip
2016-04-12 07:40 - 2016-04-12 07:40 - 00000000 __SHD C:\found.000
2016-04-12 00:02 - 2016-04-12 00:02 - 00196204 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
2016-04-11 23:20 - 2016-04-11 23:20 - 00000222 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\Hitman Absolution.url
2016-04-11 21:24 - 2016-04-11 21:25 - 00262144 _____ C:\Windows\Minidump\041116-29421-01.dmp
2016-04-10 21:48 - 2016-04-10 21:48 - 00000831 _____ C:\DelFix.txt
2016-04-10 21:48 - 2016-04-10 21:48 - 00000000 ____D C:\Windows\ERUNT
2016-04-10 19:14 - 2016-04-10 19:14 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\Documents\Baldur's Gate - Enhanced Edition
2016-04-10 19:14 - 2016-04-10 19:14 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\NVIDIA
2016-04-10 18:56 - 2016-04-10 18:56 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Steam
2016-04-10 18:56 - 2016-04-10 18:56 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\CEF
2016-04-10 18:23 - 2016-04-10 18:23 - 00001103 _____ C:\Users\Administrator\Desktop\i.txt
2016-04-10 17:06 - 2016-04-10 17:21 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-04-10 16:57 - 2016-04-10 16:57 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Opera Software
2016-04-10 16:57 - 2016-04-10 16:57 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Opera Software
2016-04-10 03:20 - 2016-04-10 03:20 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Opera Software
2016-04-10 03:20 - 2016-04-10 03:20 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\Opera Software
2016-04-10 03:20 - 2016-04-10 03:19 - 00001141 _____ C:\Users\Public\Desktop\Opera.lnk
2016-04-10 03:20 - 2016-04-10 03:19 - 00001141 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2016-04-10 03:19 - 2016-04-10 03:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-04-10 02:38 - 2016-04-10 02:38 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Google
2016-04-10 00:00 - 2016-04-10 00:00 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Downloads\Video
2016-04-10 00:00 - 2016-04-10 00:00 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Downloads\Compressed
2016-04-09 22:52 - 2016-04-09 22:52 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Mozilla
2016-04-09 19:29 - 2016-04-09 19:32 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\DarkSoulsII
2016-04-09 18:44 - 2016-04-09 18:44 - 00000222 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\DARK SOULS II.url
2016-04-09 16:18 - 2016-04-09 16:13 - 00002802 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\Fixlog.txt
2016-04-09 16:14 - 2016-04-09 16:14 - 00000020 ___SH C:\Users\Administrator\ntuser.ini
2016-04-09 16:09 - 2016-04-09 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Google
2016-04-09 03:30 - 2016-04-15 06:28 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-04-09 02:13 - 2016-04-11 21:24 - 513501075 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
2016-04-09 02:13 - 2016-04-11 21:24 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2016-04-09 02:13 - 2016-04-09 02:13 - 00262144 _____ C:\Windows\Minidump\040916-29172-01.dmp
2016-04-08 20:53 - 2016-04-08 20:54 - 45918843 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\Windows6.1-KB3033929-x64.msu
2016-04-08 20:48 - 2016-04-08 20:48 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\ESET
2016-04-08 17:31 - 2016-04-08 17:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\4game
2016-04-08 17:31 - 2016-04-08 17:31 - 00000000 ____D C:\Games
2016-04-07 04:20 - 2016-04-07 19:06 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Documents\Baldur's Gate - Enhanced Edition
2016-04-07 04:19 - 2016-04-07 04:19 - 00466456 _____ (Creative Labs) C:\Windows\system32\wrap_oal.dll
2016-04-07 04:19 - 2016-04-07 04:19 - 00444952 _____ (Creative Labs) C:\Windows\SysWOW64\wrap_oal.dll
2016-04-07 04:19 - 2016-04-07 04:19 - 00122904 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\system32\OpenAL32.dll
2016-04-07 04:19 - 2016-04-07 04:19 - 00109080 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\SysWOW64\OpenAL32.dll
2016-04-07 04:19 - 2016-04-07 04:19 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenAL
2016-04-07 04:12 - 2016-04-07 04:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Baldurs Gate
2016-04-07 04:12 - 2016-04-07 04:12 - 00000625 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Baldurs Gate.lnk
2016-04-07 04:12 - 2016-04-07 04:12 - 00000613 _____ C:\Users\Public\Desktop\Baldurs Gate.lnk
2016-04-07 03:45 - 2016-04-07 03:47 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2016-04-07 03:44 - 2016-04-07 03:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite
2016-04-07 03:16 - 2016-04-07 03:21 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Downloads\Baldurs.Gate.Siege.of.Dragonspear-RELOADED
2016-04-07 03:15 - 2016-04-07 03:31 - 00000000 ___SD C:\Users\Tomek\AppData\LocalLow\Temp
2016-04-07 03:11 - 2016-04-07 03:35 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\uTorrent
2016-04-07 01:04 - 2016-04-07 01:04 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\WinRAR
2016-04-07 01:04 - 2016-02-05 08:11 - 02694816 _____ (Sysinternals - www.sysinternals.com) C:\Users\Administrator\Desktop\procexp.exe
2016-04-07 01:00 - 2016-04-07 01:00 - 00058064 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-04-07 01:00 - 2016-04-07 01:00 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\Documents\ASUS WebStorage
2016-04-07 01:00 - 2016-04-07 01:00 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Asus WebStorage
2016-04-07 01:00 - 2016-04-07 01:00 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\NVIDIA
2016-04-07 00:59 - 2016-04-09 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google
2016-04-07 00:58 - 2016-04-07 00:58 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Power2Go
2016-04-07 00:57 - 2016-04-09 16:14 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Ustawienia lokalne
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Szablony
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Moje dokumenty
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Menu Start
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Documents\Moje wideo
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Documents\Moje obrazy
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Documents\Moja muzyka
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Dane aplikacji
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\AppData\Local\Historia
2016-04-07 00:57 - 2016-04-07 00:57 - 00000000 _SHDL C:\Users\Administrator\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-04-07 00:57 - 2011-01-12 16:32 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite
2016-04-07 00:57 - 2009-07-14 09:44 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Media Center Programs
2016-04-06 23:53 - 2016-04-15 06:26 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-04-06 23:53 - 2016-04-06 23:53 - 00001108 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-04-06 23:53 - 2016-04-06 23:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-04-06 23:53 - 2016-04-06 23:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-04-06 23:53 - 2016-04-06 23:53 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-04-06 23:53 - 2016-03-10 14:09 - 00064896 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2016-04-06 23:53 - 2016-03-10 14:08 - 00140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-04-06 23:53 - 2016-03-10 14:08 - 00027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2016-04-01 20:06 - 2016-04-01 20:06 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\NVIDIA
2016-04-01 18:20 - 2016-04-10 00:01 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\DMCache
2016-04-01 18:20 - 2016-04-01 18:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\IDM
2016-04-01 16:44 - 2016-04-01 16:44 - 00000222 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\Pillars of Eternity.url
2016-04-01 00:24 - 2016-04-01 00:24 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\NVIDIA
2016-04-01 00:22 - 2016-04-01 00:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2016-04-01 00:21 - 2016-03-22 04:10 - 00112184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
2016-04-01 00:21 - 2016-03-16 23:30 - 00128792 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
2016-04-01 00:21 - 2016-03-16 23:29 - 00127768 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
2016-04-01 00:21 - 2016-03-16 23:29 - 00041752 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2016-04-01 00:21 - 2016-03-16 23:28 - 00045848 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
2016-04-01 00:20 - 2016-04-01 00:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Vulkan
2016-04-01 00:20 - 2016-04-01 00:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
2016-04-01 00:20 - 2016-04-01 00:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NV
2016-04-01 00:20 - 2016-04-01 00:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2016-04-01 00:17 - 2016-04-14 00:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-04-01 00:15 - 2016-04-01 00:16 - 03303962 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 01942856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfshim.dll
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 01130824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dfshim.dll
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00444752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscoree.dll
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00320352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationHost.exe
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00297808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscoree.dll
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00295264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationHost.exe
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00109912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationHostProxy.dll
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00099176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationHostProxy.dll
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00049472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netfxperf.dll
2016-04-01 00:11 - 2009-11-25 21:47 - 00048960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netfxperf.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 42923576 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 37567424 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 31555008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 25321408 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 21355248 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 20897416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 19004040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 17748712 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 17342392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 17248408 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 16446032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 12567608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 10550736 _____ C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 08659472 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 03235896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 02809280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 01924152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6436472.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 01573432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6436472.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00959544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00889400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00753208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00695864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00678520 _____ C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00571912 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00473592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00151368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00129208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00039992 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvpciflt.sys
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00000139 _____ C:\Windows\SysWOW64\nv-vk32.json
2016-04-01 00:09 - 2016-03-22 06:12 - 00000139 _____ C:\Windows\system32\nv-vk64.json
2016-04-01 00:09 - 2016-03-21 22:01 - 00109632 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-21 22:01 - 00100416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2016-04-01 00:09 - 2016-03-21 22:01 - 00056384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2016-03-31 23:30 - 2016-03-31 23:30 - 00000000 ____D C:\NVIDIA
2016-03-31 22:57 - 2016-03-31 22:58 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\MKKE
2016-03-31 22:57 - 2010-06-02 04:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-06-02 04:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-06-02 04:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-06-02 04:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-06-02 04:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2010-02-04 10:01 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:44 - 00517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:44 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:44 - 00176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:44 - 00073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 05554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 05501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 02582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 01974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 01892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 00285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-09-04 17:29 - 00235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-16 14:18 - 00521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-16 14:18 - 00517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-16 14:18 - 00235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-16 14:18 - 00174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-16 14:18 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-16 14:18 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-09 15:27 - 05425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-09 15:27 - 04178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-09 15:27 - 02430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
2016-03-31 22:57 - 2009-03-09 15:27 - 00520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-27 10:04 - 00023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-15 06:22 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-15 06:22 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-15 06:22 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-15 06:22 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-15 06:22 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-10-15 06:22 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-31 10:41 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-31 10:41 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-31 10:41 - 00072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-31 10:41 - 00068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-31 10:40 - 00513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-31 10:40 - 00509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-10 11:01 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-10 11:00 - 04992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-10 11:00 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-10 11:00 - 01942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-10 11:00 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-07-10 11:00 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:19 - 00511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:19 - 00507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:18 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:18 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:17 - 00068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:17 - 00065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:17 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:16 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:11 - 04991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:11 - 03850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:11 - 01941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:11 - 01491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:11 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-05-30 14:11 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 16:04 - 00489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 16:03 - 00479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 16:03 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 16:03 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 16:00 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 16:00 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 15:56 - 04910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 15:56 - 03786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 15:56 - 01860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-03-05 15:56 - 01420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-02-05 23:07 - 00529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
2016-03-31 22:57 - 2008-02-05 23:07 - 00462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-22 03:40 - 00411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-22 03:39 - 00267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-22 03:37 - 00021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-22 03:37 - 00017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-12 15:14 - 05081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-12 15:14 - 03734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-12 15:14 - 02006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-12 15:14 - 01374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-02 09:56 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-10-02 09:56 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-20 00:57 - 00411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-20 00:57 - 00267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-19 18:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-19 18:14 - 03727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-19 18:14 - 01985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-19 18:14 - 01358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-19 18:14 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-07-19 18:14 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-06-20 20:49 - 00409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-06-20 20:46 - 00266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-05-16 16:45 - 04496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-05-16 16:45 - 03497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-05-16 16:45 - 01401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-05-16 16:45 - 01124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-05-16 16:45 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-05-16 16:45 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-04-04 18:55 - 00403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-04-04 18:55 - 00261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-04-04 18:54 - 00107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-04-04 18:53 - 00081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-03-15 16:57 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-03-15 16:57 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-03-12 16:42 - 04494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-03-12 16:42 - 03495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-03-12 16:42 - 01400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-03-12 16:42 - 01123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-01-24 15:27 - 00393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2007-01-24 15:27 - 00255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
2016-03-31 22:57 - 2006-12-08 12:02 - 00251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
2016-03-31 22:57 - 2006-12-08 12:00 - 00390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
2016-03-31 22:56 - 2007-03-05 12:42 - 00017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
2016-03-31 22:56 - 2007-03-05 12:42 - 00015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-11-29 13:06 - 00469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-11-29 13:06 - 00440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-09-28 16:05 - 03977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-09-28 16:05 - 02414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-09-28 16:05 - 00237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-09-28 16:04 - 00364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-07-28 09:31 - 00083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-07-28 09:30 - 00363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-07-28 09:30 - 00236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-07-28 09:30 - 00062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-05-31 07:24 - 00230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-05-31 07:22 - 00354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-03-31 12:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-03-31 12:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-03-31 12:40 - 00352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-03-31 12:39 - 00229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-03-31 12:39 - 00083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-03-31 12:39 - 00062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-02-03 08:43 - 03830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-02-03 08:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-02-03 08:42 - 00355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-02-03 08:42 - 00230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-02-03 08:41 - 00016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
2016-03-31 22:56 - 2006-02-03 08:41 - 00014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-12-05 18:09 - 03815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-12-05 18:09 - 02323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-07-22 19:59 - 03807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-07-22 19:59 - 02319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-05-26 15:34 - 03767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-05-26 15:34 - 02297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-03-18 17:19 - 03823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-03-18 17:19 - 02337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-02-05 19:45 - 03544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
2016-03-31 22:56 - 2005-02-05 19:45 - 02222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
2016-03-31 13:20 - 2016-03-31 13:20 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2016-03-31 13:19 - 2016-03-31 13:19 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\WinRAR
2016-03-31 13:19 - 2016-03-31 13:19 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-03-31 13:19 - 2016-03-31 13:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-03-31 13:19 - 2016-03-31 13:19 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2016-03-31 12:34 - 2016-04-15 01:36 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2016-03-31 12:34 - 2016-03-31 12:34 - 00000222 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\Mortal Kombat Komplete Edition.url
2016-03-31 12:23 - 2016-03-31 12:23 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\Steam
2016-03-31 12:23 - 2016-03-31 12:23 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\CEF
2016-03-31 12:20 - 2016-04-15 06:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
2016-03-31 12:20 - 2016-03-31 12:20 - 00000969 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
2016-03-31 12:20 - 2016-03-31 12:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2016-03-30 19:52 - 2016-03-30 19:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2016-03-30 19:52 - 2016-03-30 19:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ESET
2016-03-30 19:52 - 2016-03-30 19:52 - 00000000 ____D C:\Program Files\ESET
2016-03-30 17:42 - 2016-03-30 17:42 - 00001457 _____ C:\Users\Piotr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-03-30 17:42 - 2016-03-30 17:42 - 00001423 _____ C:\Users\Piotr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
2016-03-30 17:42 - 2016-03-30 17:42 - 00000000 ____D C:\Users\Piotr\AppData\Local\VirtualStore
2016-03-30 17:42 - 2016-03-30 17:42 - 00000000 ____D C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:42 - 00000000 ____D C:\Users\Piotr
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000020 ___SH C:\Users\Piotr\ntuser.ini
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Ustawienia lokalne
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Szablony
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Moje dokumenty
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Menu Start
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Documents\Moje wideo
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Documents\Moje obrazy
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Documents\Moja muzyka
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\Dane aplikacji
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\AppData\Local\Historia
2016-03-30 17:41 - 2016-03-30 17:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\Piotr\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-03-30 17:41 - 2011-01-12 16:32 - 00000000 ____D C:\Users\Piotr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite
2016-03-30 17:41 - 2009-07-14 09:44 - 00000000 ____D C:\Users\Piotr\AppData\Roaming\Media Center Programs
2016-03-30 12:46 - 2016-03-30 12:46 - 00013920 _____ C:\devlist.txt
2016-03-30 12:38 - 2016-03-30 12:38 - 00068300 _____ C:\Windows\AsChkDev.txt
2016-03-30 12:38 - 2016-03-30 12:38 - 00000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\Drivers\1043_ASUSTEK_K73SD_K73E_K73SV_V30_WIN7.MRK
2016-03-30 12:36 - 2016-04-15 05:43 - 00001321 _____ C:\Windows\system32\ServiceFilter.ini
2016-03-30 12:36 - 2016-04-08 16:41 - 00002016 _____ C:\Windows\system32\AutoRunFilter.ini
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 03058304 _____ (ASUS) C:\Windows\AsScrPro.exe
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 00080512 _____ (ASUS) C:\Windows\AsusScr_K3 Series_ENG_Basic Uninstaller.exe
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 00002986 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASUS SmartLogon Console Sensor
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 00002595 _____ C:\Users\Public\Desktop\AI Recovery Burner.lnk
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 00001150 _____ C:\Users\Public\Desktop\SmartLogon Manager.lnk
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 00001094 _____ C:\Users\Public\Desktop\LifeFrame.lnk
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 00000716 _____ C:\Users\Public\Desktop\eManual.Lnk
2016-03-30 12:36 - 2016-03-30 12:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\ASUS
2016-03-30 12:36 - 2016-03-29 12:50 - 00000080 _____ C:\Windows\system32\Defrag.ini
2016-03-30 12:36 - 2011-03-21 06:22 - 61415163 ____N (Axialis Software) C:\Windows\system32\AsusScr_K3 Series_ENG_Basic.scr
2016-03-30 12:36 - 2010-11-30 22:19 - 00379520 _____ (ASUSTeK Computer Inc.) C:\Windows\system32\FBAgent.exe
2016-03-30 12:36 - 2009-06-13 02:55 - 00000105 _____ C:\Windows\system32\FastBoot.ini
2016-03-30 12:36 - 2009-06-05 22:35 - 00000052 _____ C:\Windows\system32\RemoveFont.ini
2016-03-30 12:36 - 2009-06-05 22:35 - 00000015 _____ C:\Windows\system32\BootTime.ini
2016-03-30 12:36 - 2006-10-10 04:07 - 00183296 _____ (ASUSTeK) C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:38 - 00000000 ____D C:\Program Files\P4G
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00003230 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SidebarExecute
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00003040 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASUS P4G
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00002984 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ATKOSD2
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00001047 _____ C:\Users\Public\Desktop\Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\RaLanguages
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Ralink Driver
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\P4G
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Elantech
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Ralink
2016-03-30 12:35 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Cisco
2016-03-30 12:35 - 2010-10-15 00:53 - 01147232 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\netr28x.sys
2016-03-30 12:35 - 2010-10-15 00:53 - 00327008 _____ (Ralink Technology, Inc.) C:\Windows\system32\RaCoInstx.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-10-15 00:53 - 00014051 _____ C:\Windows\SysWOW64\RaCoInst.dat
2016-03-30 12:35 - 2010-10-15 00:53 - 00014051 _____ C:\Windows\system32\RaCoInst.dat
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 02399584 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\RaCertMgr.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 01607008 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RaCertMgr.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 01116512 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RAIHV.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 01116512 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\RAIHV.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 00147456 _____ () C:\Windows\SysWOW64\DiagFunc.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 00147456 _____ () C:\Windows\system32\DiagFunc.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 00128864 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RAEXTUI.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 00128864 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\RAEXTUI.dll
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 00000451 _____ C:\Windows\SysWOW64\DiagFunc.ini
2016-03-30 12:35 - 2010-09-03 00:25 - 00000451 _____ C:\Windows\system32\DiagFunc.ini
2016-03-30 12:34 - 2016-03-30 12:34 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
2016-03-30 12:34 - 2016-03-30 12:34 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
2016-03-30 12:34 - 2016-03-30 12:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SonicFocus
2016-03-30 12:34 - 2016-03-30 12:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AmUStor
2016-03-30 12:34 - 2016-03-30 12:34 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2016-03-30 12:34 - 2016-03-30 12:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
2016-03-30 12:34 - 2016-03-30 12:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun
2016-03-30 12:34 - 2011-03-08 14:36 - 02795880 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
2016-03-30 12:34 - 2011-03-07 04:14 - 00829440 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat
2016-03-30 12:34 - 2011-03-04 13:10 - 02369640 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
2016-03-30 12:34 - 2011-03-03 11:48 - 02839656 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2011-03-02 11:25 - 01242216 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
2016-03-30 12:34 - 2011-02-25 13:37 - 01284712 ____N (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll
2016-03-30 12:34 - 2011-02-25 11:03 - 00084072 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInst64.dll
2016-03-30 12:34 - 2011-02-22 09:52 - 02075712 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2011-02-17 08:03 - 00648296 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-29 12:47 - 02578576 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\WavesGUILib.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-08 01:31 - 00375128 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-08 01:31 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-08 01:31 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-08 01:31 - 00204120 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-08 01:31 - 00101208 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-08 01:31 - 00078680 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:31 - 01146984 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:31 - 00332392 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:30 - 00149608 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 01327208 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 01179752 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 01111656 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 00504936 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 00475752 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 00317032 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 00269928 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 00266856 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 00126056 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-11-03 12:29 - 00125544 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-09-27 03:34 - 00318808 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-22 10:48 - 00220496 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-22 10:48 - 00081232 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-22 10:48 - 00078160 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-22 10:48 - 00074064 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-22 10:37 - 00200800 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-11 15:28 - 00180048 _____ (Sonic Focus, Inc.) C:\Windows\system32\SFProc64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-11 15:28 - 00086352 _____ (Sonic Focus, Inc.) C:\Windows\system32\SFComm64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-11 15:28 - 00083792 _____ (Sonic Focus, Inc.) C:\Windows\system32\SFSAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-11 15:28 - 00082768 _____ (Sonic Focus, Inc.) C:\Windows\system32\SFHAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2010-07-11 15:28 - 00082768 _____ (Sonic Focus, Inc.) C:\Windows\system32\SFDAPO64.dll
2016-03-30 12:34 - 2009-11-24 03:55 - 00518896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll
2016-03-30 12:34 - 2009-11-24 03:55 - 00211184 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll
2016-03-30 12:34 - 2009-11-24 03:55 - 00198896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll
2016-03-30 12:34 - 2009-11-24 03:55 - 00155888 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll
2016-03-30 12:34 - 2009-11-18 12:42 - 02197264 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ.dll
2016-03-30 12:34 - 2009-11-17 12:12 - 00108960 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll
2016-03-30 12:34 - 2009-04-02 10:43 - 00000520 ____N C:\Windows\system32\Drivers\SamSfPa.dat
2016-03-30 12:32 - 2016-04-15 05:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-03-30 12:31 - 2016-04-06 20:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2016-03-30 12:31 - 2016-04-01 00:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2016-03-30 12:31 - 2016-04-01 00:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2016-03-30 12:31 - 2016-03-30 12:32 - 00000000 ____D C:\NvidiaLogs
2016-03-30 12:31 - 2016-03-30 12:31 - 00015810 _____ C:\Windows\system32\results.xml
2016-03-30 12:31 - 2016-03-30 12:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Intel
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 14128840 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 03714472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 03286992 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 00391632 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 00213952 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 00201664 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 00175368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 00153392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
2016-03-30 12:31 - 2016-03-22 06:12 - 00037091 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2016-03-30 12:31 - 2011-02-08 04:55 - 01614440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco642090.dll
2016-03-30 12:31 - 2011-02-08 04:55 - 01359976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvgenco642040.dll
2016-03-30 12:31 - 2011-02-08 04:55 - 00446056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoptimusmft.dll
2016-03-30 12:31 - 2011-02-08 04:55 - 00380520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoptimusmft.dll
2016-03-30 12:31 - 2011-02-08 04:55 - 00011240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvBridge.kmd
2016-03-30 12:31 - 2011-02-08 04:54 - 00391784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdecodemft.dll
2016-03-30 12:31 - 2011-02-08 04:54 - 00320104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvdecodemft.dll
2016-03-30 12:29 - 2016-03-30 12:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Intel
2016-03-30 12:28 - 2016-03-30 12:35 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
2016-03-30 12:28 - 2010-10-06 05:50 - 00008192 _____ C:\Windows\SysWOW64\Drivers\IntelMEFWVer.dll
2016-03-30 12:28 - 2010-10-06 05:50 - 00008192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\IntelMEFWVer.dll
2016-03-30 12:28 - 2010-09-21 18:59 - 00056344 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\HECIx64.sys
2016-03-30 12:24 - 2016-03-30 12:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2016-03-30 12:24 - 2016-03-30 12:29 - 00000000 ____D C:\Intel
2016-03-30 12:24 - 2010-10-04 07:02 - 00053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll
2016-03-30 12:22 - 2011-01-28 08:16 - 00180736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ifsutil.dll
2016-03-30 12:22 - 2011-01-28 07:36 - 00148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ifsutil.dll
2016-03-30 12:20 - 2010-12-29 12:41 - 00947584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2016-03-30 12:13 - 2009-12-04 09:26 - 00343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
2016-03-30 12:13 - 2009-12-04 09:26 - 00051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
2016-03-30 12:08 - 2016-04-10 03:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility
2016-03-30 12:08 - 2016-03-30 12:08 - 00001603 _____ C:\Users\Public\Desktop\e-Driver.lnk
2016-03-30 12:02 - 2016-03-30 12:36 - 00000000 ____D C:\eSupport
2016-03-30 12:02 - 2016-03-30 12:02 - 00000000 _____ C:\Windows\AsRunBar.txt
2016-03-30 12:02 - 2016-03-28 06:35 - 00000049 _____ C:\Pass.txt
2016-03-30 12:02 - 2011-04-26 13:24 - 00000030 _____ C:\Windows\AsToolCDVer.txt
2016-03-30 03:39 - 2015-12-02 14:18 - 00301728 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-03-30 03:31 - 2016-03-30 03:31 - 01270466 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\ProcessExplorer.zip
2016-03-30 03:26 - 2016-03-30 03:26 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\ESET
2016-03-30 03:17 - 2016-03-30 03:17 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Zeon
2016-03-30 03:02 - 2016-03-30 03:02 - 00000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\Drivers\1043_ASUSTeK_K73SV.alu
2016-03-30 03:01 - 2016-04-14 00:46 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\Google
2016-03-30 03:01 - 2016-04-10 02:40 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\LocalLow\Google
2016-03-30 03:01 - 2016-03-30 03:01 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Adobe
2016-03-29 12:53 - 2016-03-29 12:53 - 00058064 _____ C:\Users\Tomek\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-03-29 12:53 - 2016-03-29 12:53 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Documents\ASUS WebStorage
2016-03-29 12:51 - 2016-04-15 06:24 - 00000000 ___HD C:\ASUS.DAT
2016-03-29 12:51 - 2016-04-09 23:59 - 00045056 _____ C:\Windows\system32\acovcnt.exe
2016-03-29 12:51 - 2016-03-29 12:51 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\VirtualStore
2016-03-29 12:51 - 2016-03-29 12:51 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\Power2Go
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:51 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000020 ___SH C:\Users\Tomek\ntuser.ini
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Ustawienia lokalne
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Szablony
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Moje dokumenty
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Menu Start
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Documents\Moje wideo
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Documents\Moje obrazy
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Documents\Moja muzyka
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\Dane aplikacji
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\AppData\Local\Historia
2016-03-29 12:50 - 2016-03-29 12:50 - 00000000 _SHDL C:\Users\Tomek\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-03-29 12:50 - 2011-01-12 16:32 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite
2016-03-29 12:50 - 2009-07-14 09:44 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Media Center Programs
2016-03-16 23:30 - 2016-03-16 23:30 - 00128792 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-1-0-5-1.dll
2016-03-16 23:29 - 2016-03-16 23:29 - 00127768 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-1-0-5-1.dll
2016-03-16 23:29 - 2016-03-16 23:29 - 00041752 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-1-0-5-1.exe
2016-03-16 23:28 - 2016-03-16 23:28 - 00045848 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-1-0-5-1.exe

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-04-15 05:46 - 2009-07-14 06:45 - 00009696 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-15 05:46 - 2009-07-14 06:45 - 00009696 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-15 05:43 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-04-15 05:38 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-04-15 05:36 - 2009-08-03 21:55 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\winrm
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WCN
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\slmgr
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\winrm
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\slmgr
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Printing_Admin_Scripts
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\com
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MUI
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\com
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\IME
2016-04-15 05:36 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2016-04-14 00:47 - 2011-01-12 16:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome
2016-04-14 00:47 - 2011-01-12 16:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-04-13 23:17 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2016-04-13 13:40 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\lv-LV
2016-04-13 13:40 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\lv-LV
2016-04-13 13:38 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\lt-LT
2016-04-13 13:38 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\lt-LT
2016-04-13 13:37 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\et-EE
2016-04-13 13:37 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\et-EE
2016-04-13 13:30 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
2016-04-12 00:08 - 2009-07-14 06:57 - 00001547 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2016-04-10 16:09 - 2011-01-12 16:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Google
2016-04-10 05:29 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2016-04-10 03:00 - 2011-01-12 16:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Live
2016-04-09 23:59 - 2009-07-14 07:09 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
2016-04-09 22:13 - 2011-01-12 16:32 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-04-09 22:09 - 2011-01-12 16:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\CyberLink
2016-04-09 22:09 - 2011-01-12 16:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\CyberLink
2016-04-09 22:02 - 2011-01-12 16:43 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ASUS
2016-04-09 16:05 - 2011-01-12 16:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS
2016-04-09 02:20 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2016-04-07 03:49 - 2009-08-03 21:55 - 00748892 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-04-07 03:49 - 2009-08-03 21:55 - 00157888 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-04-07 03:49 - 2009-07-14 07:13 - 03361782 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-31 22:54 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2016-03-30 12:46 - 2009-07-29 07:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Log
2016-03-30 12:32 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Help
2016-03-30 12:02 - 2009-07-29 07:20 - 00000000 ____D C:\Windows\ASUS
2016-03-30 03:32 - 2016-02-05 07:11 - 02694816 _____ (Sysinternals - www.sysinternals.com) C:\Users\Tomek\Desktop\procexp.exe
2016-03-30 03:18 - 2011-01-12 16:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Trend Micro
2016-03-30 02:59 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
2016-03-29 21:46 - 2009-07-29 08:03 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2016-03-29 12:50 - 2009-07-14 06:45 - 00275536 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:34 - 06369728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:34 - 02561472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:34 - 01264064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:34 - 00532536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:34 - 00393784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:34 - 00081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:34 - 00069568 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2016-03-22 04:25 - 2011-01-29 02:33 - 02993088 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2016-03-18 20:10 - 2011-01-29 02:34 - 06253721 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2011-01-12 16:44 - 2010-07-07 02:10 - 0131472 _____ () C:\ProgramData\FullRemove.exe
2011-01-12 16:32 - 2011-01-12 16:32 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
2011-01-12 16:32 - 2011-01-12 16:32 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-04-13 13:20

==================== Koniec FRST.txt ============================