kazior / 1 rok, 7 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 20-09-2016
Uruchomiony przez Kazimierz Anhalt (administrator) LAPTOP-INHL0KIV (21-09-2016 17:27:31)
Uruchomiony z C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads
Załadowane profile: Kazimierz Anhalt (Dostępne profile: Kazimierz Anhalt)
Platform: Windows 10 Home Wersja 1511 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
() C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
(Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\Lenovo\ImController\Service\Lenovo.Modern.ImController.exe
(Lenovo) C:\Program Files (x86)\Lenovo\LenovoPortal\FastBoot\FbService.exe
() C:\Program Files (x86)\Lenovo\LenovoPortal\LenovoPortalService.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe
() C:\Program Files\update\UpdateAgent.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SASrv.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\RemindersServer.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTServer.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
() C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe
() C:\Program Files\Lenovo\LenovoUtility\utility.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroCEF\RdrCEF.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroCEF\RdrCEF.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe
(© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.376\SSScheduler.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\CLMLSvc_P2G8.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroCEF\RdrCEF.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Lenovo) C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\LSCNotify.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
(CyberLink Corp.) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Photo Master\PhotoMasterGadget.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.15.20002.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\Lenovo\ImController\PluginHost\Lenovo.Modern.ImController.PluginHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\InstallAgent.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.7167.40721.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxMail.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.7167.40721.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleChromeDAV.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\officeclicktorun.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\winword.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_16.722.10060.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\msinfo32.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [LenovoUtility] => C:\Program Files\Lenovo\LenovoUtility\utility.exe [791848 2015-09-06] ()
HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [322472 2015-06-23] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [916184 2014-07-02] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [230104 2015-07-10] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [176440 2016-09-09] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [CLMLServer_For_P2G8] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\CLMLSvc_P2G8.exe [110344 2014-09-09] (CyberLink)
HKLM-x32\...\Run: [CLVirtualDrive] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\VirtualDrive.exe [492808 2014-09-09] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [25382344 2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [9107616 2016-09-19] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [29538432 2016-08-17] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\Run: [iCloudServices] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [60688 2015-11-30] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\Run: [BingSvc] => C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2016-03-23] (© 2015 Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202_1\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202_1\amd64"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202_1] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202_1"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6301.0127\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6301.0127\amd64"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6301.0127] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6301.0127"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6302.0225\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6302.0225\amd64"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6302.0225] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6302.0225"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6386.0412\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6386.0412\amd64"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6386.0412] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6386.0412"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509\amd64"
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509"
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt10] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt3] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt4] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt5] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt6] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt7] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt8] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ DropboxExt9] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-09-19] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt10] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt3] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt4] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt5] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt6] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt7] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt8] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ DropboxExt9] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.43.dll [2016-09-20] (Dropbox, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2016-08-16]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.376\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: 0.0.0.1	mssplus.mcafee.com
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.20.10.1
Tcpip\..\Interfaces\{467683f2-36d8-4d21-bd16-ff31a8fab8e5}: [DhcpNameServer] 150.205.1.2
Tcpip\..\Interfaces\{fc5e9159-e0a3-40f8-85a6-1cd53d8c3156}: [DhcpNameServer] 172.20.10.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE01&ocid=UE01DHP
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://lenovo15.msn.com/?pc=LCTE
HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = hxxp://www.msn.com/?pc=SL5M&ocid=SL5MDHP&osmkt=pl-pl
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001 -> DefaultScope {038D3ED6-422D-4073-A53A-6EBE00B00802} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001 -> {038D3ED6-422D-4073-A53A-6EBE00B00802} URL = 
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2016-08-16] (Microsoft Corporation)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2016-08-16] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL [2016-04-20] (Microsoft Corporation)
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5aph369z.default
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50709.0\npctrl.dll [2016-07-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50709.0\npctrl.dll [2016-07-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL [2016-01-21] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.31.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-07-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.31.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-07-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2016-06-30] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001: @citrixonline.com/appdetectorplugin -> C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Citrix\Plugins\104\npappdetector.dll [2016-08-24] (Citrix Online)
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF [2016-09-19]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-09-19]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.msn.com/?pc=UP97&ocid=UP97DHP","hxxp://www.search.ask.com/?tpid=SGT-SP&o=APN11004&pf=V7&trgb=CR&p2=%5EB3Q%5EYYYYYY%5EYY%5EPL&gct=hp&apn_ptnrs=%5EB3Q&apn_dtid=%5EYYYYYY%5EYY%5EPL&apn_dbr=cr_35.0.1916.153&apn_uid=CD85F979-CED1-4955-8152-930A32B8DCD1&itbv=12.15.0.379&doi=2014-07-07&psv=&pt=tb"
CHR Profile: C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2016-09-21]
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-01-21]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-21]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-21]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-21]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-21]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-01-21]
CHR Extension: (Zakładki iCloud) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fkepacicchenbjecpbpbclokcabebhah [2016-01-21]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj [2016-02-12]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-21]
CHR Extension: (Request Blocker) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iccoongclhjjlmdgjodkekchlghnfiai [2016-09-14]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-05]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-21]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2016-09-17]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2016-08-05] (Apple Inc.)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [197128 2016-09-19] (AVAST Software)
R2 AvrcpService; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe [41176 2015-03-02] (Realtek Semiconductor Corporation)
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [120024 2015-07-02] ()
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1364096 2016-05-25] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1687680 2016-05-25] (Microsoft Corporation)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [3192560 2016-07-26] (Microsoft Corporation)
S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2016-01-24] (Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2016-01-24] (Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:\Windows\system32\DbxSvc.exe [42792 2016-09-20] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R2 FastbootService; C:\Program Files (x86)\Lenovo\LenovoPortal\FastBoot\FbService.exe [288768 2015-09-06] (Lenovo) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [18856 2015-06-23] (Intel Corporation)
R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [373160 2016-01-21] (Intel Corporation)
R2 ImControllerService; c:\Program Files\Lenovo\ImController\Service\Lenovo.Modern.ImController.exe [60752 2016-08-24] (Lenovo Group Limited)
R2 LenovoPortalService; C:\Program Files (x86)\Lenovo\LenovoPortal\LenovoPortalService.exe [24312 2015-09-06] ()
S3 LSCWinService; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSCWinService.exe [271296 2015-07-17] (Lenovo)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.376\McCHSvc.exe [327944 2016-07-19] (McAfee, Inc.)
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [255608 2016-06-01] (Synaptics Incorporated)
R2 UpdateAgentService; C:\Program Files\update\UpdateAgent.exe [226216 2015-09-06] ()
S3 vmicvss; C:\Windows\System32\ICSvc.dll [511488 2016-09-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [364456 2016-09-07] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2016-09-07] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 aswHdsKe; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHdsKe.sys [73328 2016-09-20] (AVAST Software)
S3 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [37656 2016-09-19] (AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [37144 2016-09-19] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [108816 2016-09-19] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [103064 2016-09-19] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [74544 2016-09-19] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [969184 2016-09-19] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [513496 2016-09-19] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [163416 2016-09-19] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [292704 2016-09-19] (AVAST Software)
R1 CLVirtualDrive; C:\Windows\system32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [91912 2013-11-12] (CyberLink)
R0 Fastboot; C:\Windows\System32\DRIVERS\Fastboot.sys [67608 2015-09-06] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Brak podpisu cyfrowego]
R0 FBFsmon; C:\Windows\System32\DRIVERS\FBFsmon.sys [39448 2015-09-06] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 glavcam; C:\Windows\system32\DRIVERS\glavcam.sys [3476736 2016-01-21] (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
S3 NETwNe64; C:\Windows\System32\drivers\NETwew01.sys [3354384 2015-07-10] (Intel Corporation)
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [886528 2015-05-29] (Realtek                      )
R3 RtkBtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [593624 2016-01-21] (Realtek Semiconductor Corporation)
R3 RTSUER; C:\Windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [402136 2015-05-27] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys [4619520 2015-07-21] (Realtek Semiconductor Corporation              )
S3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [44216 2016-01-21] (Synaptics Incorporated)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [293216 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [118112 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 wsvd; C:\Windows\system32\DRIVERS\wsvd.sys [102376 2012-06-13] ("CyberLink)
S3 dbx; system32\DRIVERS\dbx.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-09-21 17:01 - 2016-09-21 17:04 - 00046812 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Addition.txt
2016-09-21 16:58 - 2016-09-21 17:27 - 00028370 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\FRST.txt
2016-09-21 16:57 - 2016-09-21 17:27 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-09-21 16:56 - 2016-09-21 16:57 - 02402816 _____ (Farbar) C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\FRST64.exe
2016-09-21 07:34 - 2016-09-20 19:46 - 00073328 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
2016-09-20 16:41 - 2016-09-20 16:42 - 00107279 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\FCR_PL_ExSumm_PL.pdf
2016-09-20 11:55 - 2016-09-20 11:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2016-09-20 03:15 - 2016-09-20 03:15 - 00042792 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\DbxSvc.exe
2016-09-20 03:07 - 2016-09-20 03:07 - 00073840 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dbx-stable.sys
2016-09-20 03:07 - 2016-09-20 03:07 - 00073840 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dbx-dev.sys
2016-09-20 03:07 - 2016-09-20 03:07 - 00073840 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dbx-canary.sys
2016-09-19 12:36 - 2016-09-19 12:36 - 00001829 _____ C:\Users\Public\Desktop\iTunes.lnk
2016-09-19 12:36 - 2016-09-19 12:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes
2016-09-19 12:35 - 2016-09-19 12:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\iTunes
2016-09-19 12:35 - 2016-09-19 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\iPod
2016-09-19 11:41 - 2016-09-19 11:41 - 00000000 ___HD C:\OneDriveTemp
2016-09-19 11:05 - 2016-09-21 11:50 - 00004088 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\SafeZone scheduled Autoupdate 1474275943
2016-09-19 11:05 - 2016-09-21 11:50 - 00001095 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast SafeZone Browser.lnk
2016-09-19 11:05 - 2016-09-19 11:05 - 00037144 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys
2016-09-19 11:05 - 2016-09-19 11:05 - 00001095 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast SafeZone Browser.lnk
2016-09-19 10:38 - 2016-09-19 10:38 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Roaming\AVAST Software
2016-09-19 10:37 - 2016-09-21 11:38 - 00004278 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-09-19 10:37 - 2016-09-19 10:37 - 00001986 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk
2016-09-19 10:37 - 2016-09-19 10:37 - 00001974 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:37 - 00969184 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswsnx.sys
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00513496 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00391496 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00292704 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00163416 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00108816 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00103064 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00074544 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00053208 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\avastSS.scr
2016-09-19 10:36 - 2016-09-19 10:36 - 00037656 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
2016-09-19 10:20 - 2016-09-19 11:05 - 00000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
2016-09-19 10:19 - 2016-09-19 11:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2016-09-19 10:18 - 2016-09-19 10:19 - 06334848 _____ (AVAST Software) C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\avast_free_antivirus_setup_online_c0i.exe
2016-09-19 10:15 - 2016-09-19 10:16 - 03861056 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\adwcleaner_6.020 (1).exe
2016-09-19 10:12 - 2016-09-19 10:12 - 00002132 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\AdwCleaner[C0].txt
2016-09-19 09:56 - 2016-09-19 10:06 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-09-19 09:54 - 2016-09-19 09:55 - 03861056 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\adwcleaner_6.020.exe
2016-09-18 15:14 - 2016-09-18 15:15 - 03712929 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\uokik_poradnik_konsumenta_uslugi_komunalne.pdf
2016-09-18 04:53 - 2016-09-18 04:53 - 00091025 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Videos-Baby-Girls-HD (1).jse
2016-09-18 04:52 - 2016-09-18 04:53 - 00091025 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Videos-Baby-Girls-HD.jse
2016-09-16 15:29 - 2016-09-16 15:29 - 00000469 _____ C:\WINDOWS\NGIControl.KTL
2016-09-14 17:39 - 2016-09-14 17:39 - 00168253 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\ust o wspier inno.pdf
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:39 - 02656952 _____ C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:39 - 01098640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MrmCoreR.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:26 - 02544256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:26 - 01299504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:26 - 01152320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:26 - 00588320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmdrmdev.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:25 - 02607336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 07:23 - 01750440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:48 - 22379520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:43 - 16985600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:39 - 01567744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:35 - 24611840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:35 - 00383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:31 - 00794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:31 - 00335872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:30 - 18676224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:30 - 02127360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:30 - 00784384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:30 - 00602624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:29 - 19350016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:28 - 00938496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:27 - 01743872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:27 - 00963072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_health.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:26 - 13392384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:26 - 02050048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:26 - 00687616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:25 - 01526272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:25 - 01166848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Pimstore.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:25 - 00769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContactApis.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:24 - 03428864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:23 - 00980480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winipcsecproc.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:23 - 00701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:22 - 12134400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:21 - 03046400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsservices.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:21 - 01797120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:20 - 02352128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:19 - 03663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:19 - 02102272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsservices.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:18 - 03577344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:18 - 02876928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:17 - 02285568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebSync.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 04412928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 03671040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 02911744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnroll.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 02746368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 02597888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 02280960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 02217984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 01676800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsPrint.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 01194496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:16 - 01123328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsPrint.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:15 - 07831552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:15 - 05659136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:15 - 02604032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnroll.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:15 - 02055168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpcServices.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:14 - 06743040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:14 - 04895232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:14 - 01946112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:13 - 04171264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:13 - 02874880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
2016-09-14 00:28 - 2016-09-07 06:11 - 03065344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:39 - 00277848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdbus.sys
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:37 - 00572272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\taskschd.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:33 - 00026408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:26 - 01092464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:26 - 00858952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:26 - 00847648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:26 - 00785088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:26 - 00245840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:25 - 01270064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:24 - 01349632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winmde.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:24 - 00511312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:24 - 00496360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmdrmdev.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:23 - 01603224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\propsys.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:23 - 01040792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:23 - 00725776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SHCore.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:22 - 01128096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:20 - 00569744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SHCore.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:19 - 00294752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:15 - 00911640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcomp.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 07:12 - 01174008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:46 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:41 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shsetup.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:41 - 00094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:37 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:37 - 00381952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\apprepsync.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:36 - 00457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\azroleui.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:35 - 00814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctfuimanager.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:35 - 00394240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:35 - 00393216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wbemcomn.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:35 - 00339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorService.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:35 - 00254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:35 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedStartModelShim.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:34 - 00952320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:34 - 00727040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshwfp.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:32 - 00643584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wiaservc.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:32 - 00581632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\apphelp.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:32 - 00275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\facecredentialprovider.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:31 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.AccountsControl.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:31 - 00753664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctfuimanager.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:31 - 00610304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmdrmsdk.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:30 - 01707520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:30 - 01001472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:30 - 00904704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:28 - 00780800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdh.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:27 - 01131520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:27 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppointmentApis.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:27 - 00521728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:27 - 00329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\upnphost.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:26 - 01508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winmsipc.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:26 - 00854528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:24 - 01276928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:24 - 00785920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mprddm.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:23 - 00838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:22 - 02582016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:19 - 01072128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.Http.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:18 - 00592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:18 - 00451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsDocumentTargetPrint.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:16 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsDocumentTargetPrint.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:15 - 00835072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2016-09-14 00:27 - 2016-09-07 06:15 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hnetcfg.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:39 - 00845568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MrmCoreR.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:39 - 00754664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:39 - 00620176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:33 - 01297760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:33 - 00986976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:27 - 00538632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWanAPI.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:27 - 00413536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifitask.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:26 - 00586200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:24 - 00501600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:24 - 00355672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netcfgx.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:22 - 02937384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:22 - 01085728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webservices.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:22 - 00604920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:12 - 02195632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 07:08 - 00116216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sspicli.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:52 - 01035776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XboxNetApiSvc.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:52 - 00084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:49 - 00649216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:48 - 00957952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IKEEXT.DLL
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:47 - 00824320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:46 - 00088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:44 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pngfilt.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:42 - 00572928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:41 - 00313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DictationManager.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:41 - 00056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwcfg.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:40 - 00027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CheckNetIsolation.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:39 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wiarpc.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:39 - 00059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\udhisapi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:38 - 00254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\prnntfy.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:38 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LegacyNetUXHost.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:38 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\upnpcont.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:37 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 06572032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwanmm.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 01568768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdt.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 01051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagCpl.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authfwcfg.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 00287744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\apprepapi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 00174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:36 - 00102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shsetup.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:35 - 00704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CellularAPI.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:35 - 00577536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:35 - 00458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PlayToDevice.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:35 - 00256512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\unimdm.tsp
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:35 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.ps.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:35 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppCapture.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:34 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:34 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:34 - 00305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edputil.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:33 - 00847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:33 - 00576000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:33 - 00316416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sti.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:33 - 00290304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WmpDui.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 01048576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebcamUi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00947200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasgcw.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00738816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartCardSimulator.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00466944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwanconn.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\das.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00356864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:32 - 00334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 01216512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netcenter.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 00859136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 00821760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MrmIndexer.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 00538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.Desktop.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 00435200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 00334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcastdvr.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:31 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:30 - 02476032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSAJApi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:30 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:30 - 00698368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PlayToManager.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:30 - 00436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mprdim.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 02624512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 01319424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 01213440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 00888320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 00841728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 00669696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 00499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MessagingDataModel2.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 00442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dlnashext.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 00286208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:29 - 00242688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sti.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 01752576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 01291776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00879616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WebcamUi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasgcw.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00674816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MiracastReceiver.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00673280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winipcsecproc_ssp.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00614400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00381952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00337920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProvDataModel.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sysdm.cpl
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:28 - 00284160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\eappcfg.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:27 - 01139712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vssapi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:27 - 00708608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:27 - 00549888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFolder.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:27 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webcheck.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:26 - 01588224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:26 - 01497088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMPDMC.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:26 - 01063936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:26 - 00638464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:25 - 06312448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:25 - 00888832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\printfilterpipelinesvc.exe
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:25 - 00501760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:24 - 03695104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:23 - 01309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wdc.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:23 - 00787456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:22 - 02106368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\storagewmi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:21 - 02527232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mispace.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:21 - 01410560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.Http.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:20 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:19 - 01388544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:19 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:17 - 02679808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netshell.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:17 - 02175488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:17 - 01502208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:16 - 02155008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authui.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:15 - 02067968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:15 - 01626112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:15 - 01448960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dui70.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:15 - 01249280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:15 - 01121792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:15 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:14 - 03351040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:14 - 02553856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:14 - 02177024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WsmSvc.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:14 - 01708032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:14 - 01487872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:12 - 02180096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:11 - 03053568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-07 06:10 - 01035776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
2016-09-14 00:26 - 2016-09-05 02:37 - 00445765 _____ C:\WINDOWS\system32\ApnDatabase.xml
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:39 - 01317640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:39 - 01142560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:39 - 01030408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:39 - 00875480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:39 - 00175120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sspicli.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:37 - 00129888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecdd.sys
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:36 - 00405856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:34 - 02587696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:26 - 00131424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ufxsynopsys.sys
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:25 - 01447776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webservices.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:25 - 01322248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:24 - 03693064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:24 - 00808288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:23 - 22561256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:23 - 06605544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:23 - 06536248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:21 - 00465760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:20 - 01355336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\propsys.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:13 - 01865584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:12 - 01522152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:11 - 00057912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 07:07 - 01951848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hevcdecoder.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:45 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spcompat.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:44 - 00134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wificonnapi.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:43 - 00015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MTConfig.sys
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:42 - 00163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WsmAuto.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:42 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WcnApi.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:42 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdWCN.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:42 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MosHostClient.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:41 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MediaFoundation.DefaultPerceptionProvider.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:41 - 00066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OnDemandConnRouteHelper.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:41 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\deviceassociation.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:41 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcconf.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:40 - 00471040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbemcomn.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:40 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppCapture.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:39 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:39 - 00096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VoipRT.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:39 - 00053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Cortana.ProxyStub.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:38 - 00288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WsmWmiPl.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:38 - 00157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Geolocation.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:38 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MosStorage.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:38 - 00038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsmprovhost.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00435712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.AllJoyn.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00373248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WmpDui.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DisplayManager.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WsmAuto.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WcnApi.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapsBtSvc.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\deviceassociation.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:37 - 00026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WsmAgent.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:36 - 00414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvr.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:36 - 00319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dot3ui.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:36 - 00200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WUDFPlatform.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:36 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwcfg.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:35 - 00715264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:35 - 00591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmsRouterSvc.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:35 - 00522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:35 - 00412672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanui.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:35 - 00205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oemlicense.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:35 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcshext.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:35 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vsstrace.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:34 - 00619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\efswrt.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:34 - 00510464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanMediaManager.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:34 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WalletService.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:34 - 00387072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qdvd.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:34 - 00300032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcbase.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:34 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cic.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:33 - 00904704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\azroles.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:33 - 00330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:33 - 00238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 04213248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanMM.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 01294336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcnwiz.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 00757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winipcsecproc_ssp.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 00651776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 00506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tileobjserver.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 00471040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcncsvc.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 00432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProvDataModel.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 00386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.LowLevel.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:32 - 00339456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\azroleui.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 01094656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00970752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nettrace.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00941568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MiracastReceiver.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00900608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comuid.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00607232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxApplicabilityEngine.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mscms.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00541184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GamePanel.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WLanConn.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authfwcfg.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:31 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offlinelsa.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:30 - 01575936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Speech.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:30 - 00817152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.Search.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:30 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieui.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:30 - 00576000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshwfp.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:30 - 00471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\filemgmt.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:30 - 00349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapConfiguration.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:30 - 00294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PhoneOm.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:29 - 01902592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:29 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptui.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:29 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:29 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncSettings.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:28 - 04143104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WlanMM.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:28 - 01648640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:28 - 01226752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wcnwiz.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:28 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\JpMapControl.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:28 - 00638976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MrmIndexer.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:28 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mbsmsapi.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 01872896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\workfolderssvc.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 01424384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wdc.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 00784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NMAA.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 00502272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mscms.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 00458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 00400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 00248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\resutils.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:27 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\offlinelsa.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 01915392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAJApi.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 01537536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\pla.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 00736768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 00711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapControlCore.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 00673280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 00645632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Storage.Search.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 00488960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 00482816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\duser.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:26 - 00321024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\syncutil.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:25 - 06296064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:25 - 04404736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:25 - 01944576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:24 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:24 - 00460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchFolder.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:23 - 01562112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmc.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:22 - 01987072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DWrite.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:22 - 01297408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorDataService.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:22 - 00778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MsSpellCheckingFacility.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:21 - 01063936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gpedit.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:21 - 00639488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:20 - 00900608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:20 - 00882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:20 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:19 - 05325824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:19 - 04169728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:19 - 02295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:18 - 07536640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:18 - 05205504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:18 - 04826624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:18 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncController.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:17 - 03459584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:17 - 01674240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:17 - 01526784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:16 - 02680320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msftedit.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:16 - 02444288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:16 - 02361856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcndmgr.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:16 - 00232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\notepad.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:14 - 03078656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:14 - 02573824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WsmSvc.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:14 - 01732096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:12 - 00754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:12 - 00339456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\certcli.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:11 - 03294208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:10 - 00712704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RemoteNaturalLanguage.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:10 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RADCUI.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:09 - 00824832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\adtschema.dll
2016-09-14 00:25 - 2016-09-07 06:09 - 00218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ahcache.sys
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 04387680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 01238584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 00799568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 00705576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 00601744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 00414232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BCP47Langs.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 00337328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:39 - 00328520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BCP47Langs.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:36 - 00528736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:35 - 01613664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:35 - 00989536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:35 - 00523616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:33 - 02026736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:26 - 01554152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpmde.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:26 - 00693592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:26 - 00439136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netcfgx.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:24 - 02180128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:24 - 01118200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:24 - 00980352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:24 - 00925064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:24 - 00709176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:24 - 00652312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:24 - 00451928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:22 - 00957608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:22 - 00359256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:21 - 04074160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:16 - 02773088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:16 - 02548936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:16 - 02144512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:16 - 01988448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:15 - 01415200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:15 - 00550656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\directmanipulation.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:12 - 00871776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\drvstore.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 07:11 - 00503600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DMRServer.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:53 - 01033216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:51 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsCSP.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:47 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosHostClient.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:46 - 00068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdProxy.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:46 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\odbcconf.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:45 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cmintegrator.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:44 - 00105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.ProxyStub.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:44 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapsupdatetask.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:44 - 00014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IconCodecService.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:43 - 00584704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:43 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosStorage.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:43 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsmprovhost.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:42 - 00120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:42 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafWCN.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:42 - 00031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WsmAgent.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:41 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wusa.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:41 - 00072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshost.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:39 - 00270848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:38 - 00584704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:37 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountCloudAP.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:37 - 00126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dialserver.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:37 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fdWCN.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:36 - 00752128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:36 - 00479744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:36 - 00467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\swprv.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:36 - 00332800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eapp3hst.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:36 - 00317952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:36 - 00314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:35 - 00460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:35 - 00363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneOm.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:35 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\APHostService.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:35 - 00131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usbceip.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:35 - 00024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CheckNetIsolation.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:34 - 00667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vds.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:34 - 00630784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MessagingDataModel2.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:34 - 00318464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.OneCore.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:34 - 00278016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:34 - 00265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netman.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:33 - 01813504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pnidui.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:33 - 00321536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.AllJoyn.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:33 - 00276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecsExt.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:32 - 00708608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:32 - 00352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eappcfg.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:32 - 00310784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysdm.cpl
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 09920512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 01985024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\certmgr.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 01056256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00984576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdh.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00970752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00852992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00588288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00527872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\defragsvc.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00511488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icsvc.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00452608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\upnphost.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\resutils.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:31 - 00282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 01558528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vssapi.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 01500160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RecoveryDrive.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 01318400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_health.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 01144320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 00982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 00939520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 00697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 00649216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 00569856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qdvd.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:30 - 00368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:29 - 07977984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:29 - 01847808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMPDMC.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:29 - 01465344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:29 - 01443328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagperf.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:29 - 00268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:28 - 01783808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:28 - 01717760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:28 - 01671168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FntCache.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:28 - 00889344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mprddm.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:28 - 00413696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WLanConn.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:28 - 00282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:27 - 00865792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:27 - 00792576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:27 - 00651776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comuid.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:27 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PlayToManager.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:27 - 00477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieui.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:26 - 02881536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storagewmi.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:26 - 02057216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:26 - 01570816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:26 - 01117184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:26 - 00821760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:26 - 00501760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:26 - 00434688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LogonController.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:25 - 02578432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:25 - 01467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:25 - 01328128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:25 - 01052160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MsSpellCheckingFacility.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:25 - 00759808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:25 - 00207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\licensingdiag.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:24 - 07200256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:24 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Cred.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:23 - 04646912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:23 - 00918016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsFilt.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:22 - 03093504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mispace.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:20 - 01385472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:20 - 00683008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:20 - 00581632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:20 - 00513024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:19 - 03589120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:19 - 03555840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:19 - 02798080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:19 - 01997312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActiveSyncProvider.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:19 - 01213440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdengin2.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:19 - 00733184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:18 - 05503488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:17 - 02062336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:16 - 01984000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:16 - 01582080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:16 - 00162816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:15 - 02772480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:15 - 01556992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpcServices.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:14 - 03355136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:14 - 01799680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:12 - 00899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:10 - 01087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:10 - 00627200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\certca.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:09 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msobjs.dll
2016-09-14 00:24 - 2016-09-07 06:09 - 00058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\csrsrv.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:39 - 07468896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:39 - 01997832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:39 - 01862000 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:39 - 01557768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:26 - 01552104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:23 - 04515256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:22 - 01824264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:22 - 00703840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:22 - 00638816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ClipSp.sys
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:21 - 21123320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:21 - 05240952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:20 - 00836752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:12 - 28851224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecsRaw.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 07:08 - 28083144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsCodecsRaw.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:46 - 00061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vss_ps.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:44 - 00120832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VoipRT.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:44 - 00068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\udhisapi.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:43 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\upnpcont.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:42 - 00219136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseModernAppMgmtCSP.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:41 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:41 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TpmTasks.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:40 - 13018624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:40 - 00297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:40 - 00245248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountExtension.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:40 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vdsutil.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:40 - 00070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vsstrace.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:39 - 00356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcbuilder.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:38 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmcsp.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:38 - 00187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BootMenuUX.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:37 - 00846848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ipsecsnp.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:37 - 00308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eapphost.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:37 - 00198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:37 - 00118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fhsvc.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:37 - 00099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:36 - 01582080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:36 - 00567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MBMediaManager.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:36 - 00394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMPhoto.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:36 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLockerCSP.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:36 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eapsvc.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:35 - 00945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:35 - 00685568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scapi.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:35 - 00368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack_win.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:34 - 11545088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:34 - 00440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fhcfg.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:34 - 00304128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Midi.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:34 - 00270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:33 - 00948736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblAuthManager.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:33 - 00606720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:33 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dlnashext.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:33 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:32 - 00892416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.SmartCards.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:32 - 00292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dot3ui.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:32 - 00283648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PlayToReceiver.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:32 - 00260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\apprepsync.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:31 - 00915456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\configurationclient.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:31 - 00190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\apprepapi.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:30 - 14251520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:30 - 01387520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:30 - 00599040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\duser.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:30 - 00436736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:29 - 01487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pla.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:29 - 00853504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:29 - 00785408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\azroles.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:29 - 00387584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\syncutil.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:29 - 00283136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.BioFeedback.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:28 - 01466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Pimstore.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:28 - 00938496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContactApis.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:27 - 04456448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_47.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:27 - 01395712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:27 - 00585216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:27 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncController.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:27 - 00502272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DevicePairing.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:27 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:26 - 00738816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appwiz.cpl
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:25 - 02445312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DWrite.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:25 - 01965568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:25 - 01105920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:24 - 03994624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:24 - 00667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:23 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataService.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:22 - 12585472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:22 - 00465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StikyNot.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:21 - 00620544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFilt.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:20 - 06976000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:20 - 03585536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:20 - 02800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:19 - 06471168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mspaint.exe
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:19 - 04078592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:19 - 02902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:19 - 02610176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:19 - 01141248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winipcsecproc.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:16 - 04759040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:16 - 02635776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:16 - 00574976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:15 - 01755648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dui70.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:14 - 02519552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:14 - 02000896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:13 - 01390592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Shell.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:12 - 02632192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:12 - 01036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:11 - 00958976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RemoteNaturalLanguage.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:09 - 00824832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\adtschema.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 06:09 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msobjs.dll
2016-09-14 00:23 - 2016-09-07 05:57 - 00461824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:39 - 00428896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:34 - 03449168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WSService.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:26 - 00516544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:23 - 01540216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:23 - 00730344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:23 - 00692136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppwinob.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:23 - 00565600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:23 - 00374008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:23 - 00303216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppHost.exe
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:22 - 00742192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:22 - 00625000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:22 - 00431296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcryptprimitives.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:19 - 00360480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:15 - 01776768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecs.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:14 - 00430944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:14 - 00216416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:13 - 02186856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:11 - 02187408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hevcdecoder.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:11 - 00388888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpps.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:11 - 00305296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpeffects.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 07:07 - 00253080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmpeffects.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:46 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:44 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecureTimeAggregator.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:40 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oemlicense.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:40 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcshext.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:39 - 09324032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmploc.DLL
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:39 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.ps.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:39 - 00090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FingerprintEnrollment.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:38 - 00413696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Midi.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:38 - 00335360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcbase.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:38 - 00203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cic.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:38 - 00110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:36 - 00600064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.LowLevel.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:36 - 00237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkDesktopSettings.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:36 - 00233984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DictationManager.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 09324032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmploc.DLL
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 00813056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mqsnap.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 00714240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 00475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 00450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 00318976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 00258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:35 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.PicturePassword.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:34 - 00790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EmailApis.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:34 - 00572928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\filemgmt.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:34 - 00507904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mprdim.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:34 - 00492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:34 - 00414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.BioFeedback.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:34 - 00392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:34 - 00273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncSettings.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:33 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ChatApis.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:33 - 00602112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptui.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:33 - 00448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winipcfile.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:33 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:33 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\prnntfy.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:33 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DisplayManager.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:32 - 00689664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:32 - 00674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mbsmsapi.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:32 - 00556032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:32 - 00492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:32 - 00484352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DataSenseHandlers.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 02125312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Bluetooth.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRH.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppinst.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppointmentApis.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00564224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DevicePairing.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00480768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:31 - 00183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WSSync.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 02012672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmsipc.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 01500672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 01159168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplicationFrame.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 01037824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 00990208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedStartModel.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 00912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgr.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 00775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Display.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 00607232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WUDFx.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:30 - 00531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:29 - 01239552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:29 - 00896512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:29 - 00529920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:29 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsCodecsExt.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:29 - 00236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\licensingdiag.exe
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:28 - 02731008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:28 - 01211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Cred.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:28 - 00638976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:28 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:27 - 03415040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:27 - 01073152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:27 - 00961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WSShared.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:27 - 00799744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRH.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:27 - 00153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WSSync.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:25 - 01228800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:25 - 01139712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:25 - 00508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:25 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:24 - 00805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WSShared.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:22 - 01113600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpedit.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:21 - 00636928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:21 - 00613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:20 - 06675968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:20 - 00583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhotoScreensaver.scr
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:19 - 02563584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:19 - 00527872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\w32time.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:19 - 00515584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PhotoScreensaver.scr
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:19 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ImplatSetup.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:17 - 05123072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:15 - 00802816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntshrui.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:14 - 01097216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:13 - 00984576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:13 - 00711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:11 - 00621568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DbgModel.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:11 - 00459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certcli.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:10 - 00770048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certca.dll
2016-09-14 00:22 - 2016-09-07 06:10 - 00438784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DbgModel.dll
2016-09-13 21:20 - 2016-09-13 21:20 - 00500734 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\APL Centrum.pdf
2016-09-13 15:11 - 2016-09-13 15:11 - 00311732 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\Anhalt cover letter.pdf
2016-09-07 12:40 - 2016-09-07 12:40 - 00038601 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\co (1).xlsx
2016-09-07 12:38 - 2016-09-07 12:39 - 08398330 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\WEOApr2015all (1).xls
2016-09-07 12:32 - 2016-09-07 12:32 - 00038601 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\co.xlsx
2016-09-07 12:31 - 2016-09-07 12:32 - 08398330 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\WEOApr2015all.xls
2016-09-06 03:37 - 2016-09-06 03:37 - 00099729 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Review+Avgouleas+ (2).pdf
2016-09-06 03:23 - 2016-09-06 03:23 - 00099729 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Review+Avgouleas+.pdf
2016-09-06 03:23 - 2016-09-06 03:23 - 00099729 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Review+Avgouleas+ (1).pdf
2016-09-04 11:26 - 2016-09-04 11:26 - 08601510 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\Multi-level_Governance..._(Ruszkowski,_Wojnicz).pdf
2016-09-01 14:02 - 2016-09-01 14:02 - 01802125 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\agenda.pdf
2016-08-31 19:43 - 2016-08-31 19:43 - 00047713 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Resume201512230207.pdf
2016-08-30 21:13 - 2016-08-30 21:13 - 00139547 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\Zbiór zadań z logiki_UJ.pdf
2016-08-26 17:36 - 2016-08-26 17:36 - 00040435 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\nazwa strona zaplata.pdf
2016-08-25 17:04 - 2016-08-25 17:05 - 01228800 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\ppt_ch01.ppt
2016-08-25 16:47 - 2016-08-25 16:47 - 02706432 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\GBQF.ppt
2016-08-25 15:34 - 2016-08-25 15:34 - 00081408 _____ C:\Users\Kazimierz Anhalt\Downloads\financial_globalisation.ppt
2016-08-24 14:50 - 2016-08-24 14:50 - 00257872 _____ (Lenovo Group Limited) C:\WINDOWS\system32\iMDriverHelper.dll
2016-08-24 14:14 - 2016-09-21 16:49 - 00000660 _____ C:\WINDOWS\Tasks\G2MUpdateTask-S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001.job
2016-08-24 14:14 - 2016-09-21 16:44 - 00000756 _____ C:\WINDOWS\Tasks\G2MUploadTask-S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001.job
2016-08-24 14:14 - 2016-09-19 18:44 - 00003948 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\G2MUploadTask-S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001
2016-08-24 14:14 - 2016-09-19 18:44 - 00003852 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\G2MUpdateTask-S-1-5-21-2593283800-2569568315-2200005417-1001
2016-08-24 14:11 - 2016-08-24 14:14 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Citrix
2016-08-24 12:46 - 2016-08-24 12:46 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\Baltyk
2016-08-23 19:35 - 2016-09-06 18:05 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\EFSI

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-09-21 17:23 - 2016-01-21 03:02 - 00001088 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-09-21 17:06 - 2016-01-21 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Roaming\Skype
2016-09-21 16:37 - 2016-01-24 20:32 - 00001204 _____ C:\WINDOWS\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job
2016-09-21 12:06 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2016-09-21 12:04 - 2016-01-21 03:52 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
2016-09-21 12:03 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2016-09-21 11:59 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-09-21 11:40 - 2016-01-24 20:45 - 00000000 ___RD C:\Users\Kazimierz Anhalt\Dropbox
2016-09-21 11:40 - 2016-01-21 00:42 - 00000000 ___RD C:\Users\Kazimierz Anhalt\OneDrive
2016-09-21 11:36 - 2016-01-21 03:02 - 00001084 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-09-21 11:36 - 2016-01-21 00:39 - 00000000 __SHD C:\Users\Kazimierz Anhalt\IntelGraphicsProfiles
2016-09-21 11:35 - 2016-01-24 20:32 - 00001200 _____ C:\WINDOWS\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job
2016-09-21 11:35 - 2016-01-22 05:30 - 00000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2016-09-21 07:54 - 2016-01-22 05:46 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2016-09-21 07:21 - 2016-01-22 05:33 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt
2016-09-20 16:25 - 2016-01-21 00:39 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Packages
2016-09-20 11:55 - 2016-01-24 20:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
2016-09-19 12:35 - 2016-01-21 03:50 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Apple
2016-09-19 12:08 - 2016-03-23 15:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-09-19 11:41 - 2015-09-06 11:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2016-09-19 11:28 - 2015-09-06 11:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
2016-09-19 11:27 - 2015-10-30 08:28 - 00786432 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2016-09-19 11:21 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2016-09-19 11:21 - 2015-10-30 08:28 - 00032768 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2016-09-19 11:19 - 2015-07-10 11:05 - 00000000 ____D C:\Users\Default.migrated
2016-09-19 10:59 - 2016-01-21 01:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-09-19 10:58 - 2016-01-21 01:33 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-09-18 20:03 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2016-09-18 20:03 - 2015-10-30 09:11 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2016-09-18 16:26 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2016-09-17 03:28 - 2015-10-30 09:21 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2016-09-17 01:47 - 2016-01-21 03:06 - 00002285 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-09-16 19:02 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2016-09-16 15:29 - 2016-06-08 17:18 - 01465682 _____ C:\WINDOWS\ProcessedPackets.KTL
2016-09-16 15:29 - 2016-06-08 17:18 - 00576090 _____ C:\WINDOWS\Packet.KTL
2016-09-16 15:29 - 2016-06-08 17:18 - 00288105 _____ C:\WINDOWS\SentOSPackets.KTL
2016-09-16 15:29 - 2016-06-08 17:18 - 00098402 _____ C:\WINDOWS\Control.KTL
2016-09-16 15:13 - 2016-02-26 12:57 - 00004562 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2016-09-16 06:48 - 2016-02-03 09:01 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\Big Data
2016-09-16 06:39 - 2016-01-24 21:12 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\Moje dokonania
2016-09-15 08:21 - 2015-07-16 17:49 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-09-15 05:22 - 2016-03-23 14:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2016-09-15 05:22 - 2016-03-23 14:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2016-09-15 05:18 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
2016-09-15 05:18 - 2015-10-30 08:31 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
2016-09-15 05:18 - 2015-10-30 08:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\DevicesFlow
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 08:31 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
2016-09-15 05:17 - 2015-10-30 08:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2016-09-14 17:12 - 2016-03-23 14:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
2016-09-14 17:09 - 2016-01-21 02:09 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2016-09-14 09:15 - 2016-01-21 02:08 - 144199024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2016-09-14 00:56 - 2016-01-29 10:04 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\IS Health
2016-09-13 20:02 - 2015-10-30 09:19 - 00635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mqsnap.dll
2016-09-13 20:02 - 2015-10-30 09:19 - 00014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mqcertui.dll
2016-09-13 20:02 - 2015-10-30 09:18 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mqcertui.dll
2016-09-08 13:49 - 2016-08-19 21:26 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\PhD WC
2016-09-07 08:04 - 2016-01-22 05:28 - 02718208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
2016-09-07 03:00 - 2015-10-30 09:26 - 00828408 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-09-07 03:00 - 2015-10-30 09:26 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-09-06 17:56 - 2016-07-19 15:05 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\Climathon
2016-08-30 13:53 - 2016-08-15 12:09 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\PhD ABS
2016-08-23 19:34 - 2016-07-04 21:16 - 00000000 ____D C:\Users\Kazimierz Anhalt\Desktop\Prawo

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-01-21 00:39 - 2016-09-21 11:36 - 0357492 _____ () C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\BTServer.log
2016-02-26 12:27 - 2016-02-26 12:27 - 0003197 _____ () C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\unins000.dat
2016-02-26 12:27 - 2016-02-26 12:26 - 0707672 _____ () C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\unins000.exe
2016-02-26 12:27 - 2016-02-26 12:27 - 0011761 _____ () C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\unins000.msg

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\BingSvc.exe
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\BSvcProcessor.exe
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\BSvcUpdater.exe
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\DefaultPack.EXE
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\libeay32.dll
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\msvcr120.dll
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\Kazimierz Anhalt\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-09-20 08:25

==================== Koniec FRST.txt ============================