pioter4583 / 9 lat, 4 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
   KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT
29 wrzesień 2008 21:39:30
System operacyjny: Microsoft Windows XP Home Edition, Service Pack 3 (Build 2600)
Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.1
Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus29/09/2008
Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus1274368
Ustawienia skanowania
Skanowanie przy użyciu następujących baz danych 	rozszerzone
Skanuj archiwa 	tak
Skanuj pocztowe bazy danych 	tak
Obszar skanowania 	Mój komputer
C:\
D:\
E:\
F:\
Statystyki skanowania
Liczba skanowanych obiektów 	119633
Liczba wykrytych wirusów 	4
Liczba zainfekowanych obiektów 	9
Liczba podejrzanych obiektów 	0
Czas trwania skanowania 	01:39:19

Nazwa zainfekowanego obiektu 	Nazwa wirusa 	Ostatnie działanie
C:\Documents and Settings\LocalService\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows\UsrClass.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Impostazioni locali\temp\Cookies\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Impostazioni locali\temp\History\History.IE5\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Impostazioni locali\temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows\UsrClass.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Cookies\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\cert8.db 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\content-prefs.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\cookies.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\downloads.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\formhistory.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\key3.db 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\parent.lock 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\permissions.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\places.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\places.sqlite-journal 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\search.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Cronologia\History.IE5\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Cronologia\History.IE5\MSHist012008092920080930\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Feeds Cache\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows\UsrClass.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\Cache\_CACHE_001_ 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\Cache\_CACHE_002_ 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\Cache\_CACHE_003_ 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\Cache\_CACHE_MAP_ 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\wp4marit.default\urlclassifier3.sqlite 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Temp\etilqs_ro8c31ggvVkhsG4y6ABm 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Temp\~DF7BB.tmp 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Temp\~ROMFN_00000AB0 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\NTUSER.DAT 	Object is locked 	pominięty
C:\Documents and Settings\pioter\NTUSER.DAT.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\DATA\aswResp.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\DATA\Avast4.db 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\DATA\log\AshWebSv.ws 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\DATA\log\aswMaiSv.log 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\DATA\log\nshield.log 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\DATA\log\selfdef.log 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\DATA\report\Oslona rezydentna.txt 	Object is locked 	pominięty
C:\Programmi\EPSON\EPSON PhotoQuicker3.2\Config\User\monika.pq3 	Object is locked 	pominięty
C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase 	Object is locked 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069644.sys 	Zainfekowanych: Hoax.Win32.Agent.fu 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069653.exe 	Zainfekowanych: Trojan.Win32.Obfuscated.gen 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069654.exe 	Zainfekowanych: Trojan.Win32.Obfuscated.vdy 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069655.exe 	Zainfekowanych: Trojan.Win32.Obfuscated.gen 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069656.exe 	Zainfekowanych: Trojan.Win32.Obfuscated.gen 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069657.exe/AdwareAlert/AdwareAlert.srv.exe 	Zainfekowanych: not-a-virus:FraudTool.Win32.AntiSpyware.fs 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069657.exe 	7-Zip: zainfekowany - 1 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069657.exe 	UPX: zainfekowany - 1 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\A0069657.exe 	PE_Patch.UPX: zainfekowany - 1 	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\change.log 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB824141$\user32.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB824141$\win32k.sys 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\accwiz.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\crypt32.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\cryptsvc.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\hh.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\hhctrl.ocx 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\hhsetup.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\html32.cnv 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\itircl.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\itss.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\locator.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\magnify.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\migwiz.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\mrxsmb.sys 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\msconv97.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\narrator.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\newdev.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\ntdll.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\ntkrnlpa.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\ntoskrnl.exe 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\ole32.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\pchshell.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\raspptp.sys 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\rpcrt4.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\rpcss.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\shdocvw.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\shell32.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\shmedia.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\srrstr.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\srv.sys 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\urlmon.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\user32.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\win32k.sys 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$\winsrv.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB828035$\msgsvc.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB828035$\wkssvc.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallQ828026$\msdxm.ocx 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\$NtUninstallQ828026$\wmp.dll 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\Sti_Trace.log 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\default 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SAM 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\software 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\system 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM.LOG 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\h323log.txt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_524.dat 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\Temp\_avast4_\Webshlock.txt 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\wiadebug.log 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\wiaservc.log 	Object is locked 	pominięty
C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log 	Object is locked 	pominięty
D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase 	Object is locked 	pominięty
D:\System Volume Information\_restore{4D1D41D1-A85F-468B-AD95-89E1C24F74EF}\RP185\change.log 	Object is locked 	pominięty
Proces skanowania został zakończony.