Anonim / 9 lat, 5 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
ComboFix 08-09-30.03 - Basia 2008-10-01 15:28:40.3 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.571 [GMT 2:00]
Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\Basia\Pulpit\ComboFix.exe
 * Utworzono nowy punkt przywracania

[color=red][b]UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA !![/b][/color]
.

(((((((((((((((((((((((((  Pliki utworzone od 2008-09-01 do 2008-10-01 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-09-29 18:58 . 2006-11-11 05:43	933,536	-ra------	C:\WINDOWS\system32\drivers\LV302V32.SYS
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:58	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Logitech
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:57	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Common Files\Logitech
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:55	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Common Files\Logishrd
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:55	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Logitech
2008-09-23 15:53 . 2004-08-04 00:44	159,232	--a------	C:\WINDOWS\system32\ptpusd.dll
2008-09-23 15:53 . 2004-08-03 22:58	15,104	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\usbscan.sys
2008-09-23 15:53 . 2004-08-03 22:58	15,104	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys
2008-09-23 15:53 . 2001-10-26 17:29	5,632	--a------	C:\WINDOWS\system32\ptpusb.dll
2008-09-18 20:44 . 2008-09-18 20:44	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\InterVideo
2008-09-18 16:13 . 2008-09-18 16:13	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\Samsung
2008-09-18 16:09 . 2006-05-03 22:53	174,592	--a------	C:\WINDOWS\system32\framedyn.dll
2008-09-18 16:08 . 2008-09-18 16:09	<DIR>	d--------	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers
2008-09-18 16:08 . 2008-09-18 16:08	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Samsung
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:59	94,000	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ss_mdm.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:57	58,320	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ss_bus.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:58	8,304	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ss_mdfl.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:58	6,144	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ss_cmnt.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:58	6,144	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ss_cm.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:57	5,808	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ss_whnt.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:57	5,808	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ss_wh.sys
2008-09-18 16:08 . 2006-07-24 16:05	5,632	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\StarOpen.sys
2008-09-17 20:59 . 2008-09-17 20:59	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\AdobeUM
2008-09-16 17:56 . 2008-09-16 17:56	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ESET
2008-09-15 20:09 . 2008-09-15 20:09	<DIR>	d--------	C:\WINDOWS\system32\Samsung
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:36	137,884	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdmdm.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:33	80,272	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdbus.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:38	11,877	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdcmnt.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:38	11,877	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdcm.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:33	11,188	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdwhnt.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:33	11,188	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdwh.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:36	10,864	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdmdfl.sys
2008-09-15 20:09 . 2005-08-28 20:51	766	--a------	C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico
2008-09-14 12:44 . 2008-09-14 12:44	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\Basia\DoctorWeb
2008-09-14 11:26 . 2008-09-14 11:28	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Winamp
2008-09-14 11:26 . 2008-09-14 11:30	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\Winamp
2008-09-13 20:02 . 2008-09-13 20:02	1,160	--a------	C:\WINDOWS\mozver.dat
2008-09-13 15:50 . 2008-09-27 13:57	69	--a------	C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2008-09-13 15:18 . 2008-09-30 19:38	4,719	--a------	C:\WINDOWS\bestplayer.bbt
2008-09-13 15:18 . 2008-09-30 19:38	1,103	--a------	C:\WINDOWS\bestplayer.ini
2008-09-13 15:18 . 2008-09-30 19:38	0	--a------	C:\WINDOWS\bestplayer.bpp
2008-09-13 13:44 . 2008-09-13 13:44	40	--ah-----	C:\WINDOWS\system32\ivireg.ivr
2008-09-13 13:42 . 2008-09-13 13:42	<DIR>	d--------	C:\WINDOWS\system32\windows media
2008-09-13 13:42 . 2008-09-13 13:42	<DIR>	d--h-----	C:\WINDOWS\msdownld.tmp
2008-09-13 13:42 . 2008-09-13 13:42	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\InstallShield
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57	204,800	--a------	C:\WINDOWS\system32\IVIresizeW7.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57	200,704	--a------	C:\WINDOWS\system32\IVIresizeA6.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57	192,512	--a------	C:\WINDOWS\system32\IVIresizeP6.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57	192,512	--a------	C:\WINDOWS\system32\IVIresizeM6.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57	188,416	--a------	C:\WINDOWS\system32\IVIresizePX.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57	20,480	--a------	C:\WINDOWS\system32\IVIresize.dll
2008-09-13 13:41 . 2008-09-13 13:41	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\Ulead Systems
2008-09-13 13:40 . 2008-09-13 13:40	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Windows Media Components
2008-09-13 13:39 . 2008-09-13 13:39	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Ulead Systems
2008-09-13 13:39 . 2008-09-13 13:41	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems
2008-09-13 13:39 . 2008-09-13 13:41	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ulead Systems
2008-09-13 13:38 . 2008-09-13 13:38	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Common Files\InterVideo
2008-09-13 13:37 . 2008-09-13 13:42	<DIR>	d--------	C:\Program Files\InterVideo
2008-09-13 13:36 . 2006-11-29 13:06	3,426,072	--a------	C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
2008-09-13 13:36 . 2007-01-24 15:27	255,848	--a------	C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
2008-09-13 13:36 . 2006-12-08 12:02	251,672	--a------	C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
2008-09-13 13:32 . 2008-09-13 13:32	<DIR>	d--------	C:\WINDOWS\system32\Lang
2008-09-13 13:32 . 2008-09-13 13:32	940,794	--a------	C:\WINDOWS\system32\LoopyMusic.wav
2008-09-13 13:32 . 2008-09-13 13:32	146,650	--a------	C:\WINDOWS\system32\BuzzingBee.wav
2008-09-13 13:30 . 2008-09-13 13:30	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Alwil Software
2008-09-13 13:30 . 2003-03-18 22:20	1,060,864	--a------	C:\WINDOWS\system32\MFC71.dll
2008-09-13 13:28 . 2004-08-03 23:08	26,496	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:15	82,944	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:15	82,944	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wdmaud.sys
2008-09-13 13:27 . 2001-08-17 22:00	54,272	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys
2008-09-13 13:27 . 2001-08-17 22:00	54,272	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\swmidi.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07	52,864	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07	52,864	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\dmusic.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07	6,400	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07	6,400	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\splitter.sys
2008-09-13 13:26 . 2008-09-13 13:26	<DIR>	d--------	C:\Program Files\CONEXANT
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44	130,048	--a------	C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44	130,048	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksproxy.ax
2008-09-13 13:24 . 2004-08-03 23:08	60,288	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys
2008-09-13 13:24 . 2004-08-03 23:08	60,288	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmk.sys
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44	4,096	--a------	C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44	4,096	--a--c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksuser.dll
2008-09-13 13:22 . 2008-09-13 13:22	<DIR>	d----c---	C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2008-09-13 13:22 . 2008-09-13 13:22	<DIR>	d--------	C:\Program Files\RALINK
2008-09-13 13:22 . 2008-09-13 13:22	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\InstallShield
2008-09-13 13:22 . 2007-07-28 15:21	451,456	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\rt73.sys
2008-09-13 13:17 . 2007-04-05 07:19	546,112	--a------	C:\WINDOWS\system32\ar5211.sys
2008-09-13 13:17 . 2007-04-05 07:18	83,271	--a------	C:\WINDOWS\system32\net5211.inf
2008-09-13 13:17 . 2007-04-13 00:07	20,772	--a------	C:\WINDOWS\system32\net5211.cat
2008-09-13 13:16 . 2008-09-13 13:16	<DIR>	d--------	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Atheros
2008-09-13 13:15 . 2008-09-13 13:15	<DIR>	d--------	C:\Program Files\S3
2008-09-13 13:15 . 2005-11-01 09:35	28,672	-ra------	C:\WINDOWS\system32\VModes.exe
2008-09-13 13:12 . 2008-09-13 13:12	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Synaptics
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:42	208,928	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\SynTP.sys
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:48	196,608	--a------	C:\WINDOWS\system32\SynCtrl.dll
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:48	163,840	--a------	C:\WINDOWS\system32\SynCOM.dll
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:56	143,360	--a------	C:\WINDOWS\system32\SynTPAPI.dll
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 18:30	110,592	--a------	C:\WINDOWS\system32\SynTPCo4.dll
2008-09-13 13:11 . 2008-09-13 13:11	<DIR>	d--------	C:\WINDOWS\vnDrvBas
2008-09-13 13:11 . 2005-11-17 14:46	337,320	--a------	C:\WINDOWS\system32\difxapi.dll
2008-09-13 13:11 . 2006-10-27 15:26	69,632	--a------	C:\WINDOWS\system32\vuins32.dll
2008-09-13 13:11 . 2006-12-20 14:00	45,568	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\fetnd5bv.sys
2008-09-13 13:08 . 2004-08-04 00:59	95,360	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys
2008-09-13 13:08 . 2004-08-04 02:44	75,776	--a------	C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
2008-09-13 13:08 . 2004-08-04 02:34	68,608	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\pci.sys
2008-09-13 13:08 . 2001-10-26 18:47	36,224	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\isapnp.sys
2008-09-13 13:07 . 2008-09-13 13:07	<DIR>	d--------	C:\Program Files\VIA
2008-09-13 13:04 . 2008-09-13 13:04	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Realtek
2008-09-13 13:04 . 2008-09-29 18:58	<DIR>	d--h-----	C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-09-13 13:03 . 2008-09-13 13:42	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2008-09-13 13:03 . 2007-07-26 17:09	520,192	-r-------	C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll
2008-09-13 13:03 . 2008-09-13 13:03	315,392	--a------	C:\WINDOWS\HideWin.exe
2008-09-13 13:01 . 2008-09-14 13:06	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-09-13 13:01 . 2008-09-13 13:01	<DIR>	d--------	C:\Program Files\Common Files\Adobe

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sekcja Find3M  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-10-01 13:27	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\Tlen.pl
2008-10-01 13:19	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\Skype
2008-09-30 19:49	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\uTorrent
2008-09-29 16:58	118,784	------r	C:\WINDOWS\bwUnin-7.2.0.157-8876480SL.exe
2008-09-14 08:29	---------	d-----w	C:\Program Files\Tlen.pl
2008-09-13 12:38	---------	d-----w	C:\Program Files\uTorrent
2008-09-13 12:35	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\Gadu-Gadu
2008-09-13 12:31	---------	d-----w	C:\Program Files\Gadu-Gadu
2008-09-13 12:30	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype
2008-09-13 12:29	---------	d-----w	C:\Program Files\Skype
2008-09-13 12:28	---------	d-----w	C:\Program Files\ffdshow
2008-09-13 12:23	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help
2008-09-13 12:22	---------	d-----w	C:\Program Files\MSBuild
2008-09-13 12:22	---------	d-----w	C:\Program Files\Microsoft Works
2008-09-13 12:14	---------	d-----w	C:\Program Files\Ahead
2008-09-13 12:12	---------	d-----w	C:\Program Files\Common Files\Nero
2008-09-13 12:11	---------	d-----w	C:\Program Files\Common Files\Ahead
2008-09-13 12:11	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ahead
2008-09-13 10:52	---------	d-----w	C:\Program Files\microsoft frontpage
2008-09-13 10:50	---------	d-----w	C:\Program Files\Usługi online
2008-09-13 07:37	94,700	--sh--r	C:\vxl.exe
.

(((((((((((((((((((((((((((((  snapshot@2008-09-14_10.39.01.09  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2008-09-29 16:56:20	15,086	----a-r	C:\WINDOWS\Installer\{10110FE9-1EE8-4A3D-ADFD-1294F86BE5FC}\ARPPRODUCTICON.exe
+ 2008-09-29 16:56:20	15,086	----a-r	C:\WINDOWS\Installer\{10110FE9-1EE8-4A3D-ADFD-1294F86BE5FC}\DesktopShortcut_10110FE91EE84A3DADFD1294F86BE5FC.exe
+ 2008-09-29 16:56:20	15,086	----a-r	C:\WINDOWS\Installer\{10110FE9-1EE8-4A3D-ADFD-1294F86BE5FC}\ProgramGroupShortcut_10110FE91EE84A3DADFD1294F86BE5FC.exe
+ 2003-02-21 12:42:22	348,160	----a-r	C:\WINDOWS\system\msvcr71.dll
+ 2006-11-15 18:51:30	516,832	----a-w	C:\WINDOWS\system32\capicom.dll
+ 2004-08-03 21:10:18	17,024	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\ccdecode.sys
+ 2004-08-03 20:58:40	5,504	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstee.sys
+ 2004-08-03 21:10:30	85,376	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\nabtsfec.sys
+ 2004-08-03 21:10:14	10,880	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\ndisip.sys
+ 2004-08-03 21:10:18	11,136	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\slip.sys
+ 2004-08-03 21:10:14	15,360	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\streamip.sys
+ 2004-08-03 21:07:56	59,264	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbaudio.sys
+ 2004-08-03 21:08:48	31,616	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys
+ 2004-08-03 22:44:14	54,784	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\vfwwdm32.dll
+ 2004-08-03 21:10:22	19,328	-c--a-w	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wstcodec.sys
+ 2004-08-03 21:10:18	17,024	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\CCDECODE.sys
+ 2007-03-07 23:51:00	9,336	------w	C:\WINDOWS\system32\drivers\cdr4_xp.sys
+ 2007-03-07 23:51:00	9,464	------w	C:\WINDOWS\system32\drivers\cdralw2k.sys
+ 2006-11-11 03:43:15	13,344	----a-r	C:\WINDOWS\system32\drivers\lv302af.sys
+ 2006-11-15 20:00:56	1,678,368	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\Lvckap.sys
+ 2006-11-15 20:02:50	1,962,912	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\LVMVdrv.sys
+ 2006-11-15 20:03:12	24,736	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\LVPr2Mon.sys
+ 2006-11-11 03:48:00	40,352	----a-r	C:\WINDOWS\system32\drivers\LVUSBSta.sys
+ 2004-08-03 20:58:40	5,504	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
+ 2004-08-03 21:10:30	85,376	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\NABTSFEC.sys
+ 2004-08-03 21:10:14	10,880	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\NdisIP.sys
+ 2007-03-07 23:51:00	43,528	------w	C:\WINDOWS\system32\drivers\PxHelp20.sys
+ 2004-08-03 21:10:18	11,136	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\SLIP.sys
+ 2004-08-03 21:10:14	15,360	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\StreamIP.sys
+ 2004-08-03 21:07:56	59,264	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys
+ 2004-08-03 21:08:48	31,616	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys
+ 2004-08-03 21:10:22	19,328	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\WSTCODEC.SYS
- 2008-09-13 12:44:45	295,664	----a-w	C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
+ 2008-09-29 21:58:54	298,048	----a-w	C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
+ 2006-11-11 03:44:58	264,992	----a-r	C:\WINDOWS\system32\lvcodec2.dll
+ 2006-11-11 03:45:09	121,632	----a-r	C:\WINDOWS\system32\lvcoinst.dll
+ 2006-11-11 03:47:48	211,744	----a-r	C:\WINDOWS\system32\LVUI2.dll
+ 2006-11-11 03:47:48	527,136	----a-r	C:\WINDOWS\system32\LVUI2RC.dll
+ 2003-03-18 19:44:36	40,960	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71CHS.DLL
+ 2003-03-18 19:44:36	45,056	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71CHT.DLL
+ 2003-03-18 19:44:34	65,536	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71DEU.DLL
+ 2003-03-18 19:44:38	57,344	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71ENU.DLL
+ 2003-03-18 19:44:36	61,440	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71ESP.DLL
+ 2003-03-18 19:44:34	61,440	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71FRA.DLL
+ 2003-03-18 19:44:36	61,440	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71ITA.DLL
+ 2003-03-18 19:44:34	49,152	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71JPN.DLL
+ 2003-03-18 19:44:38	49,152	----a-w	C:\WINDOWS\system32\MFC71KOR.DLL
+ 2003-03-18 20:12:12	1,047,552	----a-w	C:\WINDOWS\system32\mfc71u.dll
+ 2007-03-07 23:51:00	547,576	------w	C:\WINDOWS\system32\px.dll
+ 2007-03-07 23:51:00	129,784	------w	C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll
+ 2007-03-07 23:51:00	64,760	------w	C:\WINDOWS\system32\pxcpya64.exe
+ 2007-03-07 23:51:00	510,712	------w	C:\WINDOWS\system32\pxdrv.dll
+ 2007-03-07 23:51:00	72,440	------w	C:\WINDOWS\system32\pxhpinst.exe
+ 2007-03-07 23:51:00	64,760	------w	C:\WINDOWS\system32\pxinsa64.exe
+ 2007-03-07 23:51:00	187,128	------w	C:\WINDOWS\system32\pxmas.dll
+ 2007-03-07 23:51:00	1,628,920	------w	C:\WINDOWS\system32\pxsfs.dll
+ 2007-03-07 23:51:00	379,640	------w	C:\WINDOWS\system32\pxwave.dll
+ 2004-11-07 18:33:50	80,272	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung\sscdbus.sys
+ 2004-11-07 18:38:54	11,877	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung\sscdcmnt.sys
+ 2004-11-07 18:36:38	10,864	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung\sscdmdfl.sys
+ 2004-11-07 18:36:46	137,884	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung\sscdmdm.sys
+ 2004-11-07 18:39:02	108,003	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung\sscdserd.sys
+ 2004-11-05 16:58:44	65,536	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung\SSCDUninstall.exe
+ 2004-11-07 18:33:46	11,188	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung\sscdwhnt.sys
+ 2005-08-30 15:57:18	58,320	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\1\ss_bus.sys
+ 2005-08-30 15:58:50	6,144	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\1\ss_cmnt.sys
+ 2005-08-30 15:58:56	8,304	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\1\ss_mdfl.sys
+ 2005-08-30 15:59:00	94,000	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\1\ss_mdm.sys
+ 2005-08-26 16:07:28	81,920	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\1\SS_Uninstall.exe
+ 2005-08-30 15:57:14	5,808	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\1\ss_whnt.sys
+ 2005-08-29 23:47:38	58,320	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\2\ssm_bus.sys
+ 2005-08-29 23:49:28	6,176	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\2\ssm_cmnt.sys
+ 2005-08-29 23:49:34	8,336	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\2\ssm_mdfl.sys
+ 2005-08-29 23:49:38	94,000	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\2\ssm_mdm.sys
+ 2005-08-29 23:46:16	81,920	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\2\SSM_Uninstall.exe
+ 2005-08-29 23:47:34	5,840	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\2\ssm_whnt.sys
+ 2006-07-21 10:12:56	66,672	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\sssdbus.sys
+ 2006-07-21 10:15:26	6,208	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\sssdcmnt.sys
+ 2006-07-21 10:13:48	9,232	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\sssdmdfl.sys
+ 2006-07-21 10:13:52	100,304	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\sssdmdm.sys
+ 2006-07-21 10:14:40	91,744	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\sssdmgmt.sys
+ 2006-07-21 10:15:28	89,584	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\sssdobex.sys
+ 2006-07-21 10:15:56	53,760	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\SSSDUninstall.exe
+ 2006-07-21 10:12:52	5,872	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\sssdwhnt.sys
+ 2007-01-07 16:10:28	66,880	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\6\ssbcbus.sys
+ 2007-01-07 16:11:16	6,272	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\6\ssbccmnt.sys
+ 2007-01-07 16:11:18	9,360	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\6\ssbcmdfl.sys
+ 2007-01-07 16:11:22	100,864	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\6\ssbcmdm.sys
+ 2007-01-07 16:11:48	55,296	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\6\SSBCUninstall.exe
+ 2007-01-07 16:10:24	5,936	----a-w	C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\6\ssbcwhnt.sys
+ 2004-08-03 22:44:14	54,784	----a-w	C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll
+ 2007-03-07 23:51:00	39,672	------w	C:\WINDOWS\system32\vxblock.dll
+ 2006-11-15 18:48:06	323,624	----a-w	C:\WINDOWS\system32\wiaaut.dll
+ 2008-10-01 13:22:20	16,384	----atw	C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_7ac.dat
+ 2006-11-11 03:48:34	166,688	----a-r	C:\WINDOWS\twain_32\QuickCam\lvWIAext.dll
.
-- Migawka wyzerowana --
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Wpisy startowe rejestru  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]
"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 2111176]
"Komunikator"="C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" [2007-10-05 6226432]
"LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [2008-09-29 36864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-05-24 864256]
"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 78008]
"Ulead Quick-Drop"="C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead DVD MovieFactory 5 SE\Ulead DVD MovieFactory 5\Quick-Drop.exe" [2006-10-18 118784]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-27 31016]
"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-08-04 36352]
"LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2006-10-31 284184]
"LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" [2006-11-15 746520]
"LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [2006-11-15 244512]
"VTTimer"="VTTimer.exe" [2006-09-21 C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe]
"S3Trayp"="S3trayp.exe" [2007-06-11 C:\WINDOWS\system32\S3Trayp.exe]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-08-10 C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-24 29696]
Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2008-09-29 196608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.dvacm"= C:\PROGRA~1\COMMON~1\ULEADS~1\vio\dvacm.acm
"msacm.mpegacm"= mpegacm.acm
"msacm.ulmp3acm"= ulmp3acm.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"C:\\Program Files\\Tlen.pl\\tlen.exe"=
"C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"C:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=
"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\IcmpSettings]
"AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1)
"AllowInboundTimestampRequest"= 1 (0x1)
"AllowInboundMaskRequest"= 1 (0x1)

R0 ViBus;ViBus;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ViBus.sys [2008-05-06 16896]
R0 videX32;videX32;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys [2008-05-06 9216]
R0 ViPrt;VIA SATA IDE Device Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ViPrt.sys [2008-05-06 52736]
R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]
R2 regi;regi;C:\WINDOWS\system32\drivers\regi.sys [2007-01-03 11032]
R3 FET5X86V;VIA Rhine-Family Fast-Ethernet Adapter Driver Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys [2006-12-20 45568]
R3 S3GIGP;S3GIGP;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\S3gIGPm.sys [2007-07-30 714240]
S3 ss_bus;SAMSUNG Mobile USB Device 1.0 driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_bus.sys [2005-08-30 58320]
S3 ss_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_mdfl.sys [2005-08-30 8304]
S3 ss_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Drivers;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_mdm.sys [2005-08-30 94000]
.
.
------- Skan uzupełniający -------
.
FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Basia\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\uchocqr2.default\
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-10-01 15:29:37
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ... 

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ... 

skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0

**************************************************************************
.
Czas ukończenia: 2008-10-01 15:30:25
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-01 13:30:22
ComboFix2.txt 2008-09-14 08:42:49
ComboFix3.txt 2008-09-14 08:39:17

Przed: 24˙012˙734˙464 bajt˘w wolnych
Po: 24,037,158,912 bajt˘w wolnych

329