Anonim / 5 lat, 9 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
OTL Extras logfile created on: 2002-01-01 00:09:58 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.54.0   Folder = C:\Users\Gendi\Desktop
 Ultimate Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd
 
1,98 Gb Total Physical Memory | 1,45 Gb Available Physical Memory | 72,85% Memory free
3,97 Gb Paging File | 3,50 Gb Available in Paging File | 88,16% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]
 
%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 74,52 Gb Total Space | 27,42 Gb Free Space | 36,80% Space Free | Partition Type: NTFS
 
Computer Name: GENDI-KOMPUTER | User Name: Gendi | Logged in as Administrator.
Boot Mode: SafeMode with Networking | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days
 
[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]
 
 
[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
.hlp [@ = hlpfile] -- C:\Windows\winhlp32.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = Opera.HTML] -- C:\Program Files\Opera\Opera.exe (Opera Software)
 
[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [open] -- "%1" %*
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- "%1" %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
hlpfile [open] -- %SystemRoot%\winhlp32.exe %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [print] -- rundll32.exe %windir%\system32\mshtml.dll,PrintHTML "%1"
http [open] -- "C:\Program Files\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)
https [open] -- "C:\Program Files\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [ChomikBox.Upload] -- "C:\Program Files\ChomikBox\\ChomikBox.exe" -u"%1" ( )
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
 
[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"cval" = 0
"FirewallOverride" = 1
"DisableThumbnailCache" = 1
"FirewallDisableNotify" = 0
"UpdatesDisableNotify" = 0
"AntiVirusDisableNotify" = 0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
"VistaSp1" = Reg Error: Unknown registry data type -- File not found
"AntiVirusOverride" = 0
"AntiSpywareOverride" = 0
"FirewallOverride" = 0
 
[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]
 
[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]
 
 
[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{052bac4a-6f79-46d4-a024-1ce1b4f73cd4}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216025FF}" = Java(TM) 6 Update 29
"{28C2DED6-325B-4CC7-983A-1777C8F7FBAB}" = RealUpgrade 1.1
"{321320E1-0E5A-36CB-9E52-F3B201B8C4D4}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack
"{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"{3FEA6CD1-EA13-4CE7-A74E-A74A4A0A7B5C}" = FIFA 11
"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater
"{4F7B7598-88EA-4442-A54E-65EADCF06D97}" = ChomikBox
"{5A3C1721-F8ED-11E0-8AFB-B8AC6F97B88E}" = Google Earth
"{612C34C7-5E90-47D8-9B5C-0F717DD82726}" = swMSM
"{7770E71B-2D43-4800-9CB3-5B6CAAEBEBEA}" = RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime
"{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
"{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
"{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}" = Google Update Helper
"{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AA1000000001}" = Adobe Reader X (10.1.3)
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel" = Panel sterowania NVIDIA 275.33
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver" = NVIDIA Sterownik graficzny 275.33
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update" = Aktualizacje NVIDIA 1.3.5
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer" = NVIDIA Install Application
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NVIDIA.Update" = NVIDIA Update Components
"{FE23D063-934D-4829-A0D8-00634CE79B4A}" = Adobe AIR
"Adobe AIR" = Adobe AIR
"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX
"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 11 Plugin
"Adobe Shockwave Player" = Adobe Shockwave Player 11.6
"conduitEngine" = Conduit Engine
"DAEMON Tools Lite" = DAEMON Tools Lite
"LibUSB-Win32_is1" = LibUSB-Win32-0.1.10.1
"Malwarebytes' Anti-Malware_is1" = Malwarebytes' Anti-Malware wersja 1.51.1.1800
"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack" = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"Mozilla Firefox 6.0.2 (x86 pl)" = Mozilla Firefox 6.0.2 (x86 pl)
"Nowe Gadu-Gadu" = Nowe Gadu-Gadu
"NSS" = Norton Security Scan
"Opera 11.51.1087" = Opera 11.51
"PhotoScape" = PhotoScape
"RealPlayer 15.0" = RealPlayer
"Singles2" = Singles2 
"Softonic-Polska Toolbar" = Softonic-Polska Toolbar
"toolplugin" = toolplugin
"vShare.tv plugin" = vShare.tv plugin 1.3
"Wesoła Szkoła 3_is1" = Wesoła Szkoła 3
"WinGimp-2.0_is1" = GIMP 2.6.11
"WinRAR archiver" = WinRAR 4.00 (32-bitowy)
 
[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]
 
[HKEY_USERS\S-1-5-21-3318058512-1332889561-2925955529-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"UnityWebPlayer" = Unity Web Player
 
[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]
 
[ Application Events ]
Error - 2001-12-31 19:20:05 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Microsoft-Windows-CAPI2 | ID = 4107
Description = Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej
 aktualizacji z: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>,
 wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji
 bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej. .
 
Error - 2001-12-31 19:20:05 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Microsoft-Windows-CAPI2 | ID = 4107
Description = Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej
 aktualizacji z: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>,
 wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji
 bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej. .
 
Error - 2001-12-31 19:01:45 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: services.exe, wersja: 6.1.7600.16385,
 sygnatura czasowa: 0x4a5bbf1b Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0,
 sygnatura czasowa: 0x00000000 Kod wyjątku: 0xc0000094 Przesunięcie błędu: 0x004439e8
Identyfikator
 procesu powodującego błąd: 0x1f8 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
 0x01c1924f09d8dfdc Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\services.exe
Ścieżka
 modułu powodującego błąd: unknown Identyfikator raportu: 5c218e70-fe42-11d5-9cb4-0018f3053ff4
 
Error - 2001-12-31 19:04:35 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: services.exe, wersja: 6.1.7600.16385,
 sygnatura czasowa: 0x4a5bbf1b Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0,
 sygnatura czasowa: 0x00000000 Kod wyjątku: 0xc0000094 Przesunięcie błędu: 0x00b739e8
Identyfikator
 procesu powodującego błąd: 0x1f8 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
 0x01c1924f6f3fdbde Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\services.exe
Ścieżka
 modułu powodującego błąd: unknown Identyfikator raportu: c15289f0-fe42-11d5-8f23-0018f3053ff4
 
Error - 2001-12-31 19:06:59 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: services.exe, wersja: 6.1.7600.16385,
 sygnatura czasowa: 0x4a5bbf1b Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0,
 sygnatura czasowa: 0x00000000 Kod wyjątku: 0xc0000094 Przesunięcie błędu: 0x00b739e8
Identyfikator
 procesu powodującego błąd: 0x200 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
 0x01c1924fc50afe5d Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\services.exe
Ścieżka
 modułu powodującego błąd: unknown Identyfikator raportu: 1726edf9-fe43-11d5-9df2-0018f3053ff4
 
Error - 2001-12-31 19:36:55 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Microsoft-Windows-CAPI2 | ID = 4107
Description = Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej
 aktualizacji z: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>,
 wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji
 bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej. .
 
Error - 2001-12-31 19:04:30 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Microsoft-Windows-CAPI2 | ID = 4107
Description = Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej
 aktualizacji z: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>,
 wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji
 bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej. .
 
Error - 2001-12-31 19:11:39 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
 proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
 Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych 
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
 DWORD w sekcji Data.
 
Error - 2001-12-31 19:11:39 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
 proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
 Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych 
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
 DWORD w sekcji Data.
 
Error - 2001-12-31 19:11:39 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
 (WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.
 
[ System Events ]
Error - 2001-12-31 19:13:21 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7023
Description = Usługa Przeglądarka komputera zakończyła działanie; wystąpił następujący
 błąd:  %%1060
 
Error - 2001-12-31 19:01:16 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7001
Description = Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Serwer, której nie 
można uruchomić z powodu następującego błędu:  %%1068
 
Error - 2001-12-31 19:01:17 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7003
Description = Usługa Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP zależy od następującej
 usługi: BFE. Ta usługa może nie być zainstalowana.
 
Error - 2001-12-31 19:01:17 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7003
Description = Usługa Agent zasad IPsec zależy od następującej usługi: BFE. Ta usługa
 może nie być zainstalowana.
 
Error - 2001-12-31 19:01:19 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego 
lub systemowego:  discache spldr Wanarpv6
 
Error - 2001-12-31 19:01:23 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = DCOM | ID = 10005
Description = 
 
Error - 2001-12-31 19:01:31 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = DCOM | ID = 10005
Description = 
 
Error - 2001-12-31 19:01:38 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = DCOM | ID = 10005
Description = 
 
Error - 2001-12-31 19:01:38 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = DCOM | ID = 10005
Description = 
 
Error - 2001-12-31 19:01:41 | Computer Name = Gendi-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7001
Description = Usługa Dostawca grupy domowej zależy od usługi Host dostawcy odnajdowania
 funkcji, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu:  %%1068
 
 
< End of report >